Monday July 6, 2020 05:56

จังหวัดภาคเหนือ Press Releases

กอปภ.ก. ประสาน 7 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ทั่วไป—19 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 7 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ในช่วงวันที่ 19 – 20 มิ.ย. 63

กอปภ.ก.ประสาน 60 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ กทม. ทั่วไป—11 May 20

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 10 – 13 พ.ค. 63

ทส.ร่วมกับหมู่บ้านเครือข่าย 802 หมู่บ้าน ร่วมฟื้นฟูป่าที่ถูกไฟไหม้ทั่วประเทศ ทั่วไป—27 Apr 20

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ ในท้องที่จังหวัดภาคเหนือ

กอปภ.ก.ประสาน 49 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั่วไป—24 Apr 20

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 49 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 24 – 26 เมษายน 2563

กอปภ.ก.ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทั่วไป—13 Apr 20

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 12 – 14 เมษายน 2563

รมช.ธรรมนัส ติดตามรองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทั่วไป—10 Apr 20

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ

กอปภ.ก. สั่งการ 41 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทั่วไป—31 Mar 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 41 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 1 – 4 เม.ย.63

กอปภ.ก. ประสาน 57 จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รับมือพายุฤดูร้อน ทั่วไป—23 Mar 20

กอปภ.ก โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ในช่วงวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2563 โดยประสานจังหวัดและศูนย์ ปภ. เขต

กอปภ.ก. ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รับมือพายุฤดูร้อน ทั่วไป—20 Mar 20

กอปภ.ก โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ในช่วงวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2563 โดยประสานจังหวัดและศูนย์ ปภ. เขต

ปภ. แนะรับมือ ป้องกัน - ลดเสี่ยงการเกิดไฟป่า...อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างปลอดภัย ทั่วไป—13 Feb 20

ในระยะนี้พื้นที่จังหวัดภาคเหนือมักประสบปัญหาการเกิดไฟป่า เนื่องจากเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีจุดความร้อน (Hotspot) เป็นจำนวนมาก ประกอบกับสภาพอากาศแห้ง ต้นไม้ผลัดใบ หญ้าแห้งตาย และลมพัดแรง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ทำให้ไฟลุกลามรวดเร็วและยากต่อการควบคุม

กอปภ.ก.ประสาน 25 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เฝ้าระวัง ทั่วไป—07 Feb 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยประสานจังหวัดและศูนย์ ปภ. เขต

มท.2 กำชับ 9 จังหวัดภาคเหนือบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองอย่างเข้มข้น ทั่วไป—30 Jan 20

วันนี้ (30 ม.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่จังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ กำชับ 9

มท. เผย 9 จว.ภาคเหนือพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองย้ำทุกจังหวัดใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการ ทั่วไป—28 Jan 20

วันนี้ (28 ม.ค.63) เวลา 09.00 น.ที่กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำ 9 จังหวัดภาคเหนือและจังหวัดที่อาจได้รับผลกระทบจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์ภายใต้แผน ปภ.ชาติ พ.ศ.2558

มท.ส่งเฮลิคอปเตอร์ ปภ. ร่วม ทอ. ฝึกบินควบคุมไฟป่า ปี 63 เตรียมพร้อมสนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า ทั่วไป—28 Jan 20

มหาดไทยส่งเฮลิคอปเตอร์ ปภ. เข้าร่วมการฝึกบินควบคุมไฟป่า ปี 63 กับกองทัพอากาศ ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติการบินควบคุมไฟป่าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เตรียมพร้อมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมนำเฮลิคอปเตอร์ประจำ ณ กองบิน 41

กอปภ.ก.ประสาน 23 จังหวัด ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝ้าระวัง ทั่วไป—23 Jan 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 23 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 24 – 27 มกราคม 2563 โดยประสานจังหวัดและศูนย์ ปภ. เขต

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้น ทั่วไป—16 Jan 20

ในระยะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดภาคเหนือตอนบน เริ่มประสบปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากสภาพอากาศปิด มีลมอ่อน ทำให้ฝุ่นละอองไม่เคลื่อนตัว รวมถึงฝุ่นละอองจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ทั้งการจราจร การเผาในที่โล่ง

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 6 จังหวัดภาคเหนือ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—02 Jan 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 6 จังหวัดภาคเหนือ รวม 19 อำเภอ 48 ตำบล 200 ชุมชน/หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 6,782 หลัง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 2 จังหวัดภาคเหนือ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—30 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 2 จังหวัดภาคเหนือ รวม 3 อำเภอ 7 ตำบล บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 10 หลัง เสาไฟฟ้า 40 ต้น ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

ปภ.รายงานมีสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วไป—26 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์มีจังหวัดที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) 5 จังหวัด รวม 36 อำเภอ 267 ตำบล 3,265 หมู่บ้าน ซึ่ง ปภ.

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนงบประมาณ พัฒนา Young Smart Farmer หวังปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย ทั่วไป—23 Dec 19

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมการดำเนินงานของเครือข่าย Young Smart Farmer 17 จังหวัดภาคเหนือ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงสับปะรดสีและไม้ประดับหายาก ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดเชียงใหม่

ปภ.รายงานมีสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วไป—19 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์มีจังหวัดที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) 4 จังหวัด รวม 35 อำเภอ 260 ตำบล 3,153 หมู่บ้าน ซึ่ง ปภ.

พลาดไม่ได้แล้วกับงาน Zero Waste Expo 2019 23 27 พฤศจิกายน นี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั่วไป—18 Nov 19

ถึงเวลาของการเปลี่ยนโลกแล้ว โดยจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ขอเชิญพบกับงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลังขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นศูนย์อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการสร้างสรรค์การท่องเที่ยว

กอปภ.ก. สั่งการ 46 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ทั่วไป—11 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 46 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก อากาศเย็น และลมแรง ในช่วงวันที่ 13 – 15 พ.ย.62 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ

ชูผลสำเร็จแปลงใหญ่ข้าวภาคเหนือตอนล่าง ต้นทุนน้อยกว่า ผลผลิตงามกว่าการปลูกแบบทั่วไป ทั่วไป—31 Oct 19

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการศึกษาต้นทุนการผลิตประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์)

กอปภ.ก. ประสาน 25 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนอง ทั่วไป—29 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ ปฏิทินข่าว—11 Oct 19

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ประกาศความสำเร็จ "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ" พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และแฟชั่นโชว์สุดพิเศษ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่

กอปภ.ก. สั่งการ 53 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในวันที่ 4 ทั่วไป—04 Sep 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 53 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในวันที่ 4 กันยายน 2562

กอปภ.ก. สั่งการ 59 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั่วไป—02 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 59 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ

ชวนเที่ยวงาน อลังการ หัตถกรรมล้านนา 2019 Lanna Creative Craft ทั่วไป—29 Aug 19

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1สำนักงานพัฒนชุมชนจังหวัดเชียงใหม่/ลำพูน/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนเที่ยวงาน อลังการ หัตถกรรมล้านนา 2019 Lanna Creative Craft

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระด ทั่วไป—26 Aug 19

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค" กิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ ความเป็นมาของโครงการ ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีกลุ่มวิสาหกิจจำนวนมาก