Monday August 3, 2020 22:24

ดาวโจนส์ Press Releases

บ้านปูฯ ยืนหยัดหลัก ESG สู่ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน จากรางวัลและความสำเร็จตลอดปี 2562 ปฏิทินข่าว—20 Jan 20

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนอีกครั้งในปี 2562 ที่ผ่านมา คว้ารางวัลทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ได้แก่ การเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์

ซีพีเอ็น องค์กรยั่งยืนมาตรฐานระดับโลก ติดอันดับดัชนี DJSI World เป็นปีที่ 2 และใน Emerging Markets เป็นปีที่ 6 บ้าน/คอนโด—19 Sep 19

กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--เซ็นทรัลพัฒนา

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ขึ้นแท่นบริษัทยั่งยืนระดับโลก โดยเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวของไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index: DJSI) กลุ่ม DJSI World 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และในกลุ่ม Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับประโยชน์และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน จนได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับโลก

นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซีพีเอ็น กล่าวว่า "ปีนี้นับเป็นปีที่ 6 แล้ว (2014-2019) ที่ซีพีเอ็น เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับโลกอย่าง DJSI ในกลุ่ม Emerging Markets และเรายังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม DJSI World หรือ บริษัทยั่งยืนระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีทื่2 อีกด้วย ซึ่งซีพีเอ็น เป็น 1 ใน 12 บริษัทของไทยที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มระดับโลกนี้ ดัชนี DJSI เป็นเครื่องชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ประเมินจากผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุนซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจทั่วโลก ว่าบริษ

ซีพีเอ็น องค์กรยั่งยืนมาตรฐานระดับโลก ติดอันดับดัชนี DJSI World เป็นปีที่ 2 และใน Emerging Markets บ้าน/คอนโด—18 Sep 19

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ขึ้นแท่นบริษัทยั่งยืนระดับโลก โดยเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวของไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index: DJSI) กลุ่ม DJSI World 2019

ไทยยูเนี่ยน คว้าอันดับ 1 ผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมใน Food Industry อีกครั้ง ปฏิทินข่าว—17 Sep 19

- ไทยยูเนี่ยนประสบความสำเร็จได้คะแนนเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดที่ 100 ของอุตสาหกรรม สำหรับคะแนนความยั่งยืนทั้งหมด - DJSI ให้คะแนนไทยยูเนี่ยนลำดับคะแนนเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดที่ 100 ใน 9 หัวข้อ - ไทยยูเนี่ยน ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กสิกรไทยได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนี DJSI ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน เป็นแบงก์แรกของไทย หุ้น—17 Sep 19

ธนาคารกสิกรไทยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2019 ทั้งในระดับโลก (World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน เป็นธนาคารแรกของไทย

7 บจ. ไทยครองแชมป์ความยั่งยืน 7 กลุ่มอุตสาหกรรมของโลกในดัชนี DJSI หุ้น—17 Sep 19

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) โดดเด่นด้านความยั่งยืนในระดับโลก ล่าสุดการประกาศรายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจำปี 2562 บจ. ไทย 20 แห่ง ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI

ไทยพาณิชย์ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ปฏิทินข่าว—16 Sep 19

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนระดับโลกดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ทั้งในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประจำปี 2562

ปตท.สผ. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมได้รับคะแนนสูงสุด ปฏิทินข่าว—16 Sep 19

ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (World Oil and Gas Upstream & Integrated Industry)

ไทยเบฟ ครองอันดับหนึ่ง DJSI (World Index) ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบ ปฏิทินข่าว—16 Sep 19

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืน ดาวโจนส์ ประเภทกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และ ประเภทดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ประจำปี 2562 ในอันดับที่ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่ม Beverages industry

ซีพีเอฟ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ทั่วไป—16 Sep 19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็น 1 ในสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ประเภท Emerging Markets ประจำปี 2562 เป็นปีที่5 ติดต่อกัน

AIS ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ปี 2562 ทั้งในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) ปฏิทินข่าว—16 Sep 19

AIS ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ปี 2562 ในกลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย สะท้อนวิสัยทัศน์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ซีพี ออลล์ คว้าที่ 1 ของโลก ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืน (DJSI) ประจำปี 2019 กลุ่ม World ปฏิทินข่าว—16 Sep 19

S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM ประกาศผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ประจำปี 2019 หรือดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI ปรากฏว่า บริษัทซีพี ออลล์

ปตท. สานพลังยั่งยืน 3 มิติ สู่ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ต่อเนื่องปีที่ ปฏิทินข่าว—16 Sep 19

สะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.

บทวิเคราะห์ราคาทองคำและ Gold Futures โดยคุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประจำศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 หุ้น—11 Jan 19

ราคาทองคำยังเคลื่อนตัวในกรอบเดิม ท่ามกลางการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ที่ดีดกลับจาก 95.14 จุด มาแถว 95.35 จุดโดยประมาณ ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับขึ้น 122.80 จุด ที่ระดับ 24,001.92 จุด สำหรับตัวเลข Unemployment Claims ของสหรัฐฯปรับตัวลงจาก 233,000 ราย

บทวิเคราะห์ราคาทองคำและ Gold Futures โดยคุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประจำพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2562 หุ้น—03 Jan 19

ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นที่ยังมีอย่างมาก โดยที่เมื่อวานราคาทองคำปรับแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบระดับ 1,290 เหรียญ ในบางขณะที่ก็กลับลงมาแถว 1,279 เหรียญเช่นกัน โดยจะเห็นความแกว่งตัวค่อนข้างมากเช่นเดียวกับดัชนีดาวโจนส์

บทวิเคราะห์ราคาทองคำและ Gold Futures โดยคุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประจำพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 หุ้น—27 Dec 18

ราคาทองคำยังคงปรับสูงขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้ที่ 1,278 เหรียญ ก่อนที่จะเผชิญแรงเทขายทำกำไรในตลาด COMEX หลังดอลลาร์ฟื้นตัวกลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากบริเวณ 96.15 จุดสู่ระดับ 96.8 จุด ขณะที่ ดัชนีดาวโจนส์รีบาวน์ขึ้นได้ถึง 1,000 จุด ปิดที่ระดับ 22,878.45 จุด

บทวิเคราะห์ราคาทองคำและ Gold Futures โดยคุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประจำศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 หุ้น—21 Dec 18

ราคาทองคำยังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยทำจุดสูงสุดใหม่รอบ 5 เดือนบริเวณ 1,266 เหรียญโดยประมาณ ท่ามกลางความผันผวนอย่างรุนแรงจากดัชนีดาวโจนส์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเฟดลดจำนวนการขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าลงเหลือเพียง 2 ครั้ง

บทวิเคราะห์ราคาทองคำและ Gold Futures โดยคุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประจำอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 หุ้น—18 Dec 18

ราคาทองคำค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของค่าเงินดอลลาร์ โดยค่าเงินดอลลาร์ยังอยู่ในทิศทางแข็งค่า ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลงต่อ โดยเมื่อคืนลงไปกว่า 507.53 จุด ที่ระดับ 23,592.98 จุด ทางด้านดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ 97.15 จุด

บทวิเคราะห์ราคาทองคำและ Gold Futures โดยคุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประจำศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2561 หุ้น—07 Dec 18

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นโดยไปยืนเหนือระดับ 1,240 เหรียญได้ หลังจากมีข่าวการจับกุมประธานบริหารฝ่ายการเงินของ Huawei และในวันอังคารดัชนีดาวโจนส์ร่วงไปเกือบ 800 จุด ขณะที่เมื่อวานนี้ปิด -79.4 จุด ที่ 24,947.67 จุด ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่

บทวิเคราะห์ราคาทองคำและ Gold Futures โดยคุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประจำพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 หุ้น—21 Nov 18

ราคาทองคำแกว่งตัวค่อนข้างมากในกรอบ 1,220 – 1,227 เหรียญ ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นในทิศทางขาลง โดยดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงกว่า 2% ปิดร่วง 551.8 จุด ที่ระดับ 24,465.64 จุด ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวแถว 96.72 จุด

อีโอฟู้ดอินโนโพลิสซีอีโอฟู้ดอินโนโพลิสประกาศไทยพร้อมแล้วเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก ทั่วไป—07 Nov 18

ซีอีโอฟู้ดอินโนโพลิส ประกาศกลางงานสัมมนา "อุตสาหกรรมอาหาร 4.0" ไทยพร้อมแล้วสำหรับการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก ขณะทีเจ้าของรางวัล "ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์" อันดับ 1 ของโลกหมาด ๆ "ไทยยูเนียน" ชี้ บริษัทอาหารสัญชาติไทย มีโอกาสเติบโตสูง เชื่อภายใน 10

บทวิเคราะห์ราคาทองคำและ Gold Futures โดยคุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประจำพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2561 หุ้น—07 Nov 18

ราคาทองคำปรับตัวลดลงท่ามกลางความสนใจในการเลือกตั้ง Midterm ตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยค่าเงินดอลลาร์ยังค่อนข้างทรงตัวบริเวณ 96.20 จุด ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับขึ้น 173.31 จุด คิดเป็น +0.68% ที่ 25,635.01 จุด

บทวิเคราะห์ราคาทองคำและ Gold Futures โดยคุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประจำจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 หุ้น—29 Oct 18

ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางตลาด COMEX หลังจากที่หุ้นดาวโจนส์ปรับตกลงไปกว่า 400 จุดในสัปดาห์ที่แล้วก่อนจะมีแรงเทขายอย่างหนักเช่นกัน หลังจากที่ราคาทองคำขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุด 1,241 เหรียญ ซึ่งทำให้กลับมาปิดตลาดโลกที่ 1,233 เหรียญโดยประมาณ

บทวิเคราะห์ราคาทองคำและ Gold Futures โดยคุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประจำพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 หุ้น—25 Oct 18

ราคาทองคำปรับตัวลดลงท่ามกลางแรงเทขายทำกำไรและการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ในช่วงต้นตลาด แต่แล้วช่วงปลายตลาด COMEX ก็มีแรงซื้อกลับจากการที่หุ้นดาวโจนส์ร่วงลง -2.41% หรือปิดลงกว่า 608 จุด ขณะที่ S&P500 ปิดหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน

บทวิเคราะห์ราคาทองคำและ Gold Futures โดยคุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประจำพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 หุ้น—11 Oct 18

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายตลาด หลังจากที่ราคาลงไปแถว 1,187 เหรียญ โดยราคาทองคำตลาดโลกปิดในตลาด COMEX ที่1,194.12 เหรียญ ขณะที่สัญญาทองคำในตลาด COMEX ปิดที่ 1,193.4 เหรียญ ทางด้านดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลงกว่า 800 จุด

อลิอันซ์ รั้งอันดับหนึ่ง บริษัทประกันที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนดีที่สุด จากดัชนียั่งยืนดาวโจนส์ 2 หุ้น—01 Oct 18

- เป็นบริษัทประกันยอดเยี่ยม ในแง่กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาทุนมนุษย์ ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ กลยุทธ์ด้านภาษีและการเข้าถึงบริการทางการเงิน - นำเป้าหมาย ที่จะลดอุณหภูมิโลก 2 องศา

CPN ยกระดับความยั่งยืน ติดอันดับดัชนีดาวโจนส์ระดับโลก DJSI World และในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ บ้าน/คอนโด—25 Sep 18

- ติดอันดับดัชนีหุ้นยั่งยืน DJSI ทั้งในกลุ่ม Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และยกระดับขึ้นชั้นในกลุ่มดัชนีระดับโลก หรือ DJSI Worldประจำปี 2018 - เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวของไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน

บจ. ไทยผงาดได้คะแนนสูงสุดด้านความยั่งยืนหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ครองแชมป์เข้าดัชนี DJSI หุ้น—18 Sep 18

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ. ไทย) โดดเด่นในระดับโลกด้านความยั่งยืนจากการประกาศรายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจำปี 2561 โดย บจ. ไทย 5 แห่ง

บจ. ไทยผงาดได้คะแนนสูงสุดด้านความยั่งยืนหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ครองแชมป์เข้าดัชนี DJSI หุ้น—17 Sep 18

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ. ไทย) โดดเด่นในระดับโลกด้านความยั่งยืนจากการประกาศรายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจำปี 2561 โดย บจ. ไทย 5 แห่ง

เอสซีจี องค์กรแรกในอาเซียนที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในดัชนี DJSI World 15 ปีต่อเนื่อง บ้าน/คอนโด—17 Sep 18

เอสซีจี องค์กรธุรกิจชั้นนำองค์กรแรกในอาเซียนได้รับการประเมินให้อยู่ใน DJSI ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก