Wednesday August 12, 2020 13:13

ปรีชานนท์ Press Releases

แถลงข่าวเปิดตัว โครงการ Young Politic Leadership ทั่วไป—14 Jul 20

เสาร์ที่18ก.ค.นี้ นายสมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ร่วมกับนายสุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ หัวหน้าพรรคพลังไทยรักชาติ, พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช(สารวัตรแรมโบ้)ประธานมูลนิธิต่อต้านป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดและเครือข่ายนักกฎหมายระดับปริญญาเอกอ.นิด

ม.อ.ตรัง เปลี่ยนขยะริมหาดให้มีมูลค่า ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Upcycle) มอบให้โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ทั่วไป—22 Nov 19

อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์ อาจารย์กรสวรรค์ชนก ตั้งปอง อาจารย์สุภารัตน์ พิลางาม อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ ดร. Tao Lu อาจารย์กมลชนก เซ่งสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีว ทั่วไป—23 May 19

ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วม การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและเครือข่าย ให้ความรู้กับเครือข่ายเกษตรกร ทั่วไป—18 Oct 18

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพานิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับคุณพีระพล เก้าเอี้ยน ที่ปรึกษาเทคโนโลยี

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมหน่วยงานพันธมิตร จัดอบรมความรู้แนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ทั่วไป—29 Aug 18

วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ร้านเค้กกนิษฐา อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพานิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับคุณพีระพล เก้าเอี้ยน

ภาพข่าว: ธนาคารธนชาต จับมือพันธมิตร รพ.วิชัยยุทธ มอบสิทธิสุดพิเศษลูกค้าบัตรเครดิต-คืนเงินสูงสุด หุ้น—22 Aug 18

นางธีรนุช ขุมทรัพย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต

จบ ป.โท แล้วจ้า! โบ คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 NYU บันเทิง—21 May 18

หลังเบรกงานแสดงไปทุ่มเทให้กับการเรียนต่อปริญญาโท ด้านการตลาด ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างจริงจัง ในที่สุดนักแสดงสาวหน้าหมวย "โบ-ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์" ก็สำเร็จการศึกษาคว้าใบปริญญามาด้วยเกรดเฉลี่ย 3.94 ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะ Integrated Maketing

ภาพข่าว: รพ. วิชัยยุทธจับมือเอสซีจี ส่งมอบความห่วงใยให้คนที่คุณรัก ทั่วไป—30 Apr 18

นายแพทย์ไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ (ที่สามจากขวา) รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส และนายแพทย์สุรวุฒิ ปรีชานนท์ (ที่สองจากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยยุทธ พร้อมด้วยนายนรินทร์ จูเจริญ (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ - อินโนเวทีฟ โซลูชั่น บิสซิเนส และนายชยางค์

ภาพข่าว: คณาจารย์ สาขาการตลาด คณะพาณิชย์ ฯ นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ไทยล้อตเต้ ทั่วไป—31 Jan 18

วันนี้ (31 มกราคม 2561) ที่บริษัท ไทยล้อตเต้ จำกัด ดร.วรางคณา ตัณฑสันติสกุล พร้อมด้วย ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ และ อาจารย์วิญญู วัฒนยนต์กิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (การตลาด) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ภาพข่าว: บูโร เวอริทัส ร่วมออกบูธงานสัมมนา วันไม้เศรษฐกิจไทย 2561 อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจขับเคลื่อนประ ทั่วไป—25 Jan 18

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมออกบูธกิจกรรมโครงการสัมมนา "วันไม้เศรษฐกิจไทย 2561 อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพข่าว: มธ. เปิดตัว ทียู สมาร์ท ไบค์ มิเตอร์ ยานยนต์—13 Jul 17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนซ้าย) เปิดตัว "ทียู สมาร์ท ไบค์ มิเตอร์ " แพลตฟอร์มคำนวณค่าโดยสารของรถจักรยานยนต์รับจ้างและพ่วงระบบติดตามความปลอดภัยครั้งแรกของโลก

ภาพข่าว: โรงพยาบาลวิชัยยุทธจับมือสวนสนุกไดโนซอร์ แพลนเน็ตเปิดตัวหน่วยปฐมพยาบาล ทั่วไป—05 Sep 16

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ นำโดยนายแพทย์ไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ (ที่สองจากซ้าย) นายแพทย์สุรวุฒิ ปรีชานนท์ (กลาง) และนางวัฒนา ลิ่มนรรัตน์ (ที่สองจากขวา) กรรมการบริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ร่วมเปิดตัวหน่วยปฐมพยาบาล (First Aid Center)

ภาพข่าว: โรงพยาบาลวิชัยยุทธจับมือสวนสนุกไดโนซอร์ แพลนเน็ตเปิดตัวหน่วยปฐมพยาบาล ทั่วไป—02 Sep 16

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ นำโดยนายแพทย์ไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ (ที่สองจากซ้าย) นายแพทย์สุรวุฒิ ปรีชานนท์ (กลาง) และนางวัฒนา ลิ่มนรรัตน์ (ที่สองจากขวา) กรรมการบริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ร่วมเปิดตัวหน่วยปฐมพยาบาล (First Aid Center)

Gossip News: แพนเค้ก ปุ๊กลุ๊ก เมญ่า เตรียมชุดสุดเจิด!! ร่วมงานแฟชั่นโชว์ บันเทิง—17 Feb 16

แฟชั่นนิสต้าตัวแม่ต้องยกให้พวกนาง สำหรับ "แพนเค้ก – เขมนิจ จามิกรณ์" นำทีม "ปุ๊กลุ๊ก – ฝนทิพย์ วัชรตระกูล", "เมญ่า – นนธวรรณ ฌรรวนธร", โบ ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์ ฯลฯ ที่เตรียมชุดสุดเจิด!! ไปร่วมอัพเดทเทรนด์สปริง/ซัมเมอร์ 2016

ภาพข่าว: เอก โบ เสริมความเฮงปีวอกมงคล บันเทิง—10 Feb 16

"เอก-จิรัฏฐ์ บูรพาพัฒนะกูล" (เอก เด็กวัดร้อยล้าน) จูงมือหวานใจ "โบ-ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์" เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ด้วยการสักการะ เทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ย, เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี๊ย และ 4 พุทธคีรีศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดินจีน ที่อัญเชิญมาจากแดนมังกร

ภาพข่าว: ผู้แทนคณะกรรมการแห่งราชสำนักสวาซิแลนด์ เยือนสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทั่วไป—08 Feb 16

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำ ฯพณฯ มาร์ติน ดลามีนี ประธานกรรมการแห่งราชสำนักสวาซิแลนด์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประเทศสวาซิแลนด์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

ภาพข่าว: ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 1/2559 ทั่วไป—26 Jan 16

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.พ. ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ

ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 6/2558 ทั่วไป—29 Dec 15

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.พ. ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2558 โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ

ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 5/2558 ทั่วไป—16 Nov 15

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.พ. ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2558 โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ

ทีวีไกด์: เรื่องย่อละคร รอยรักแรงแค้น ออกอากาศวันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 บันเทิง—16 Oct 15

เสร็จจากเยี่ยม พักตรา (ธัญญะสุภางค์ จิระปรีชานนท์) มุกริน (ฝนทิพย์ วัชรตระกูล) และ ดวงดาว (รัญดภา มันตะลัมพะ) ก็พากันกลับ ปรารภ (ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์) คอยดูแลเทคแคร์ไม่ห่าง มุกรินตั้งใจแน่วแน่จะตัดขาดจาก คิมหันต์ (ภัทรเดช สงวนความดี)

ไมค์ อ้อนขอกำลังใจ ชวนติดตามชมฉากอวสาน รอยรักแรงแค้น บันเทิง—09 Oct 15

เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับละคร "รอยรักแรงแค้น" เรื่องราวรักสามเศร้าเราสามคนของ "คิมหันต์ (ไมค์-ภัทรเดช สงวนความดี), มุกริน(ปุ๊กลุก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูล) และ พักตรา (โบ-ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์)" ซึ่งพระเอกหนุ่มออดอ้อนขอกำลังใจจากแฟนๆ

ทีวีไกด์: เรื่องย่อละคร รอยรักแรงแค้น ออกอากาศวันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 บันเทิง—07 Oct 15

คิมหันต์ (ภัทรเดช สงวนความดี) พา พักตรา (ธัญญะสุภางค์ จิระปรีชานนท์) ไปหาหมอตามสัญญา เขาต้องการง้อ มุกริน (ฝนทิพย์ วัชรตระกูล) เลยไปหาเธอที่บ้าน แต่เจอ ธาดา (วัชรบูล ลี้สุวรรณ) ออกมากันท่า ทั้งสองชกต่อยกันอย่างรุนแรง จนมุกรินต้องออกมาห้าม

ทีวีไกด์: เรื่องย่อละคร รอยรักแรงแค้น ออกอากาศวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม บันเทิง—22 Sep 15

คิมหันต์ (ภัทรเดช สงวนความดี) กลับไปหา พักตรา (ธัญญะสุภางค์ จิระปรีชานนท์) แต่ก็โดนพักตราอาละวาดใส่อรรถ (พลรัตน์ รอดรักษา) รีบปลอบลูกสาวพร้อมบอกจะทำให้คิมหันต์กลับมาหาพักตราให้ได้ คิมหันต์กับ ชุมสาย (นวพล ภูวดล)

ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558 ทั่วไป—05 Oct 15

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน

แฟนละครวิกหมอชิต พาลเกลียด พักตรา โบ เผย เบื้องหลังซดเกาเหลา ปุ๊กลุก บันเทิง—02 Oct 15

พลิกคาแร็คเตอร์ครั้งสำคัญ และก็ไม่ผิดหวังเลยทีเดียว จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนางเอกลุ๊คส์เรียบร้อย "โบ-ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์" ที่ต้องมาร้ายแสนร้ายในละครเรื่อง "รอยรักแรงแค้น" หลังละครออกอากาศไปแล้วก็เจอกระแสแบบสุดๆ โชคดีที่ไม่ใช่หน้าทุเรียน ไม่งั้น

โบ-ปุ๊กลุก ทุ่มสุดตัว เชือดเฉือนอารมณ์สุดพลังใน รอยรักแรงแค้น บันเทิง—21 Sep 15

เป็น 2 สาวที่เรียกว่ากินกันไม่ลงจริงๆ สำหรับฝีมือการแสดง "โบ-ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์ (รับบทพักตรา) และ ปุ๊กลุก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูล (รับบท มุกริน)" จากละคร "รอยรักแรงแค้น" เพราะไม่ว่าจะเข้าฉากไหนก็สามารถตีบทแตกจริงๆ

ทีวีไกด์: เรื่องย่อละคร รอยรักแรงแค้น ออกอากาศวันที่ 23-24 กันยายน บันเทิง—17 Sep 15

คิมหันต์ (ภัทรเดช สงวนความดี) พา พักตรา (ธัญญะสุภางค์ จิระปรีชานนท์) ไปสงบจิตใจ แต่พักตรายังไม่หยุดอาละวาด มุกริน (ฝนทิพย์ วัชรตระกูล) ปรับทุกข์กับ ดวงดาว (รัญดภา มันตะลัมพะ) ดวงดาวขอให้มุกรินเชื่อในความรักของคิมหันต์ ชุมสาย (นวพล ภูวดล)

โบเต็มเหนี่ยว ใน รอยรักแรงแค้น เปลี่ยนแนวเป็นสาวแซ่บรุก ไมค์ก่อนตลอด บันเทิง—11 Sep 15

เป็นอีกหนึ่งนักแสดงนำของละครเรื่อง "รอยรักแรงแค้น" ที่น่าจับตามองไม่น้อย สำหรับบทบาท "พักตรา" นำแสดงโดย "โบ-ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์" ครั้งนี้ "สาวโบ" ขอเปลี่ยนลุ๊คส์จากนางเอกเจ้าน้ำตามาเป็นสาวเปรี้ยว และยังต้องทำตัวหวือหวาตลอดเวลา

ภาพข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทั่วไป—17 Jul 15

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) โดยมีนางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์