Wednesday April 1, 2020 17:58

ปุ๋ยม้าบิน Press Releases

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัทไอซีพีประกาศขยายธุรกิจ เข้าลงทุนในกลุ่มลัดดา ทั่วไป—15 Nov 16

นายพงษ์โรจน์ รัตนภักดีกุล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยม้าบินและท็อปวัน ประกาศความพร้อมในการขยายฐานธุรกิจ สู่ผู้นำบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรครบวงจร

ไอเดียโฆษณา ทั่วไป—13 Jun 16

เพราะช่วงนี้เป็นเวลาที่เกษตรกรเริ่มจะทำการเพาะปลูก จึงมีโฆษณาปุ๋ยออกมาให้เห็นกันหลายตัว ที่โดดเด่นและน่าสนใจคือ ปุ๋ยตราม้าบินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด (I C P Fertilizer Co.,Ltd.) และปุ๋ยท็อปวัน ผลิตภัณฑ์จาก บริษัท ไอ ซี พี