Thursday April 9, 2020 20:12

พัฒนาฝีมือแรงงาน Press Releases

ภาพข่าว: สนพ.ลพบุรี ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ผ่านสื่อวิทยุ เรื่องการให้บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วไป—09 Apr 20

9 เม.ย.63 เวลา 12.00 – 12.30 น. สนพ.ลพบุรี ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้การบริการระบบ e-Services และการฝึกอาชีพออนไลน์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงาน ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ร่วมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทั่วไป—09 Apr 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ร่วมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งว่างงานหรือถูกเลิกจ้าง สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันฯ ฟรี

ก.แรงงาน งัดมาตรการเข้มป้องกันการฝึก สู้โควิด-19 ทั่วไป—09 Apr 20

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พัฒนาแรงงานชุมพร พร้อมเทรนแรงงานที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ทั่วไป—09 Apr 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร พร้อมพัฒนาทักษะฝีมือสร้างอาชีพ ยกระดับฝีมือแรงงานตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน เคาะมาตรการช่วยสถานประกอบกิจการ บรรเทาผลกระทบโควิด 19 ทั่วไป—08 Apr 20

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสถานประกอบกิจการเป็นจำนวนมาก

ภาพข่าว: สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมใจต้านภัยโควิด ทั่วไป—08 Apr 20

เจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ มอบกำลังใจให้บุคคลกรทางการแพทย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยร่วมจัดทำหน้ากากผ้าจำนวน 76 ชิ้น Face Shield จำนวน 148 ชิ้น มอบให้โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อให้ทีมแพทย์และพยาบาล ได้ใช้ประโยชน์ในช่วงวิกฤติไวรัส

ก.แรงงาน เคาะมาตรการช่วยแรงงานอิสระ ลดผลกระทบโควิด 19 ทั่วไป—08 Apr 20

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เคาะมาตรการช่วยเหลือแรงงานอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เป้าหมาย 7,800 คน ฝึกฟรี ! มีเบี้ยเลี้ยง นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล

โคราชขานรับ เทรนแรงงานอิสระกว่า 1,200 คน ทั่วไป—03 Apr 20

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศรับสมัครฝึกทักษะอาชีพให้แรงงานอิสระ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โคราชขานรับตั้งเป้าฝึก 1,200 คน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ รับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—02 Apr 20

วันที่ 2 เมษายน 2563 นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ก.แรงงาน อัดฉีดงบฝึกทักษะอาชีพ แก้วิกฤตโคโรนา ทั่วไป—01 Apr 20

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดงบรองรับลุยฝึกทักษะอาชีพหลังสถานการณ์คลี่คลาย ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมอัดฉีดเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึก ด้านนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ร่วมเยี่ยวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั่วไป—30 Mar 20

หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ประกอบอาคารไทย จำนวน 280 ชั่วโมง จำนวน 16 คน เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 สนใจสมัครสอบถามรายละเอียด กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาพข่าว: สนพ.ยโสธร จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า ทั่วไป—30 Mar 20

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ได้อนุมัติให้มีการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1

ภาพข่าว: สนพ.ยโสธร จัดประชุมต้านโควิท 63 ทั่วไป—30 Mar 20

เวลา 09.30 วันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร (สนพ.ยโสธร) โดยการนำของร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็ง ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2563

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ร่วมสู้โควิด-19 มอบหน้ากากอนามัยและเจลแก่ชุมชน ทั่วไป—30 Mar 20

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรร่วมป้องกันไวรัสโควิด 19 มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้ผู้แทนชุมชนจังหวัดชุมพร นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร (สนพ.ชุมพร) เปิดเผยว่าได้มอบหน้ากากอนามัย

พัฒนาแรงงานชุมพร ฝึกทำผ้าบาติก สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน ทั่วไป—30 Mar 20

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จัดฝึกอบรมสาขา การทำผ้าบาติก พร้อมแหล่งจำหน่าย สร้างรายได้แก่ชุมชน นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ออกมาตรการรับมือช่วยเหลือพี่น้องแรงงานฝ่าวิกฤต โควิด – 19 ทั่วไป—30 Mar 20

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขานรับมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19 นำร่องจังหวัดเชียงใหม่ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรม...ฟรี

ภาพข่าว: แจ้งเลื่อนโครงการฝึกเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากโควิด19 ทั่วไป—30 Mar 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะทำงานอำนวยความสะดวกและสนับสนุนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานและชี้แจงเรื่องการขอเลื่อนโครงการเนื่องจากเกิดวิกฤติโควิด

ภาพข่าว: ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ในช่วงโควิดต้องป้องกัน ทั่วไป—30 Mar 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดฝึกอบรม สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ให้กับกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 7 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ทั้งนี้

ภาพข่าว: ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า พร้อมกับป้องกันโควิด19 ทั่วไป—30 Mar 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างเทคนิคในสถานประกอบการ ผู้รับเหมาอิสระ รวม 2 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2563 ทั้งนี้

ภาพข่าว: สนพ.ยโสธร เข้าร่วมจัดประชุม คณะกรรมการจังหวัด ทั่วไป—30 Mar 20

ร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดยโสธรและนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน โดยในการประชุมมีการจัดที่นั่ง เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกัน

ภาพข่าว: สนพ.ยโสธร เปิดทดสอบความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ทั่วไป—30 Mar 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร โดยการนำของร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็ง ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร (สนพ.ยโสธร)ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชาติช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับต้น มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน13 คน ทั้งนี้ในการทดสอบมีจุดประสงค์

ภาพข่าว: สนพ.ยโสธร จัดสัมนา พรบ.ส่งเสริมปี 63 ทั่วไป—27 Mar 20

ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร(สนพ.ยโสธร)เป็นประธานใน พิธีเปิด โครงการสัมนาส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สนพ.พัทลุง ฝึกเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ จำนวน 20 ทั่วไป—27 Mar 20

นายอุทิพย์ อินทรเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง (สนพ.พัทลุง) กล่าวว่า ตามที่นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงานเปิดเผยเมื่อวันที่ 4 มี.ค.2563 ว่า ทหารกองประจำการเป็นกำลังสำคัญในงานด้านความมั่นคง

สนพ.ยโสธรร่วมบูรณาการ โรงงานซาบีน่ายโสธร เปิดไลน์ผลิตหน้ากากผ้าโดยเฉพาะเพื่อแจกฟรีป้องโควิด-19 ทั่วไป—27 Mar 20

วันที่ 19 มีนาคม 63 เวลา 14.30 น. ที่ บริษัทซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โรงงานยโสธร 236 หมู่ที่ 10 ตำบลดู่ทุ่ง นายสุวัฒจน์ จันทร์โสภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โรงงานยโสธร

ภาพข่าว: สนพ.ยโสธร ต้อนรับนักเรียนเข้าดูงานก่อนเข้าฝึก ทั่วไป—27 Mar 20

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร (สนพ.ยโสธร)ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ฯให้การต้อนรับ นักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆจาก สฟป.ยโสธร เขต 1,เขต 2 ,สพม 28 และโรงเรียนในสังกัด อปท.ยโสธร จำนวน 39 คน

พัฒนาแรงงานชุมพร มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน พร้อมแนะนำแอปรวมช่างแก่วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ทั่วไป—27 Mar 20

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร (สนพ.ชุมพร) มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ภาพข่าว: สนพ.ยโสธร ฝึกอาชีพให้ประชาชนท้องถิ่นทำหน้ากากยับยั้งโรคระบาด ทั่วไป—27 Mar 20

จากการเกิดโรค COVID - 19 เริ่มระบาดในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทย ทางสำนักนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร(สนพ.ยโสธร) ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยขึ้น โดยได้จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มประชาชนในบ้านโนนเปลือย อำเภอกุดชุม ตำบลโนนเปือย จังหวัดยโสธร

ภาพข่าว: สพร. 7 อุบลราชธานี ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ทั่วไป—27 Mar 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 15 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง

ภาพข่าว: สนพ.หนองคาย มอบหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาล ทั่วไป—27 Mar 20

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) มอบหน้ากากอนามัยจากผ้า ผลงานจากการฝึกทักษะอาชีพ จำนวน 500 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลหนองคาย เพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชนที่เข้ารับการตรวจรักษา ด้วยความห่วงใย

พัฒนาชุมพร ร่วมส่วนราชการฝึกผู้ต้องขังต้านโควิด-19 ทั่วไป—26 Mar 20

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอาชีพผู้ต้องขังร่วมทำหน้ากากป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ต่อยอดสร้างรายได้ในเรือนจำ นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร