Saturday July 11, 2020 15:22

พัฒนาเกษตรกร Press Releases

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ สวก. ยกระดับเกษตรกรไทย ทุ่มทุนกว่า 70 ล้านบาท พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้โครงการ ทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ Smart Farmer” ทั่วไป—08 Jul 20

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ผู้นำด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้นำความรู้ที่ได้กลับไปเป็นผู้นำและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

ซีพีเอฟผนึกกำลังร่วมบริษัทในเครือซีพี ยกระดับเข้มนโยบายรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่บุกรุกป่า ตอกย้ำ ทำธุรกิจ ร่วมพัฒนาเกษตรกรและคู่ค้าโตไปด้วยกัน ปฏิทินข่าว—07 Jul 20

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยยกระดับ “ระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” สนับสนุนให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อความแม่นยำและโปร่งใสยิ่งขึ้น

เกษตรฯ พร้อมพัฒนาผู้ทำนาเกลือและเกลือทะเลไทย วางเป้าขึ้นทะเบียน GI ทั่วไป—30 Jun 20

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางเป้าพัฒนาเกษตรกรทำนาเกลือ เป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลไทย ทั้งด้านคุณภาพมาตรฐาน การตลาด รวมถึงยกระดับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ วางเป้าหมาย ครบวงจร ให้เกิดความยั่งยืน นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า

รมว.เกษตรฯ นั่งหัวโต๊ะ หารือเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิก กฟก.ลูกหนี้ ทั่วไป—22 Jun 20

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมหารือการกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ นายไชยยศ จิรเมธากร

เกษตรฯ จับมือ แม็คโคร ลงนาม MOU ความร่วมมือพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ มุ่งเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ ทั่วไป—05 Jun 20

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่ตลาดนำการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า

กฟก.ประเดิมวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกรายแรก ก่อนหลักประกันถูกขายทอดตลาด ทั่วไป—02 Jun 20

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดงานมอบเช็คเพื่อวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรที่ถูกบังคับคดี ณ ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในการมอบเช็คเพื่อวางเงินชำระหนี้แทน นายสไกร

สภาผู้แทนราษฎรเร่งขับเคลื่อนแก้ไขกฎหมาย กฟก. แก้หนี้บุคคลค้ำประกัน ทั่วไป—31 Jan 20

หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ได้รับทราบหลักการแห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... จากการลงมติ มีผู้เข้าร่วมประชุม 406 คน เห็นด้วย 394

ภาพข่าว: กยท. จับมือ PTTOR เปิดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้ายางให้เกษตรกร ทั่วไป—27 Dec 19

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) จัดกิจกรรมเปิดโครงการ "จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย" ปีที่ 3 ณ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น บจก.ธนรักษ์ปิโตเลียม (แม่ลาว) อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

พีทีที สเตชั่น จ.เชียงราย ร่วมโครงการ จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย ปีที่ ทั่วไป—27 Dec 19

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ศิริสัจจวัฒน์ ผู้แทนบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ นางศิวาภรณ์ โยริยะ และนายธนรักษ์ จอมกัน

รัฐมนตรี เฉลิมชัย เปิดงาน 10 ปี หม่อนไหมสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาเพิ่มผลผลิต ทั่วไป—04 Dec 19

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบปีที่ 10 "10 ปี หม่อนไหมสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาเพิ่มผลผลิต" ณ กรมหม่อนไหม ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม

กฟก.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการฯ จังหวัดทั่วประเทศ ทั่วไป—14 Nov 19

กองทุนฟื้นฟูฯ เร่งเดินหน้าสานนโยบายรัฐ รับสมัครบุคคลเพื่อผนึกกำลัง ทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดทั่วประเทศ รับถึง 18 พ.ย. นี้ นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า

กระทรวงเกษตรฯ เปิดงาน ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ร่วมน้อมนำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพร ทั่วไป—11 Oct 19

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์" ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี ว่า

ภาพข่าว: รมว.เกษตรฯ เจรจากับแกนนำเกษตรกรหนี้สิน กฟก. ที่ชุมนุมหน้ากระทรวง ทั่วไป—20 Sep 19

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้สหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สกท.) เข้าพบ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการแก้ไข พ.ร.บ. ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3 มาตรา

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ อนุญาตให้เข้าพบ ทั่วไป—16 Sep 19

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย และสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย เข้าพบ เพื่อยื่นหนังสือขอให้เร่งดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงกา ทั่วไป—01 Aug 19

นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค ในส่วนของโครงการพัฒนาเกษตรกร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภาพข่าว: เชฟรอนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อน โคก ทั่วไป—12 Jul 19

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นางหทัยรัตน์ อติชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ ได้มอบงบประมาณในการก่อสร้างระบบจัดการน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชุมชนบ้านสองธาร ต.แม่ทัพ อ.แม่แจ่ม

คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงกา ทั่วไป—02 Jul 19

นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค ในส่วนของโครงการพัฒนาเกษตรกร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โชว์ผลสำเร็จ หลักสูตรเกษตรกรผู้นำผ่าน ศพก. แหล่งเรียนรู้ ปั้นสู่ Smart ทั่วไป—21 Jun 19

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตามประเมินผลการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งมีกรมส่งเสริมการเกษตร

กพร. ลุยกาฬสินธุ์ พัฒนาเกษตรกรรม สู่ Smart Framer ทั่วไป—18 Jun 19

กพร.ส่งทีมลุยพื้นที่กาฬสินธุ์ ชมการฝึกทักษะ พัฒนากลุ่มเกษตรกรรม สู่ Smart Framer รับโครงการ Kalasin Happiness Model นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน (รง) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วว.เปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วย วทน. สัญจรภูมิภาค พัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ ทุเรียน ทั่วไป—29 May 19

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัญจรภูมิภาค "โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์พื้นที่ภาคใต้ (ทุเรียน)" ซึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ ทั่วไป—16 May 19

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เปิดอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ "โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)" ให้แก่ เกษตรกร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

กฟก.รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 2562 ทำหน้าที่ในบอร์ดใหญ่ ทั่วไป—29 Apr 19

บอร์ดกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจอนุมัติงบประมาณ 85 ล้านบาท ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดการเลือกตั้งตัวแทนเกษตรกรเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครผู้สนใจระหว่าง 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 นี้ นายสไกร พิมพ์บึง

รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งหน่วยงานในสังกัดเร่งส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอย่างครบวงจรของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั่วไป—25 Apr 19

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) แก่ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนในกลางและภูมิภาค เมื่อ 24 เมษายน ที่ผ่านมา ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การประชุมทางไกลในวันนี้

กฟก.รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั่วไป—18 Apr 19

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่ง ที่ 26/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

รัฐมนตรีเกษตรฯ พร้อมแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ในกา ทั่วไป—10 Apr 19

รัฐมนตรีเกษตรฯ พร้อมแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มากยิ่งขึ้น นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า

ข้าวสำหรับคนรักสุขภาพ สุขภาพ—02 Apr 19

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมมือกับ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ขอแนะนำ ข้าวสายพันธุ์ "พิษณุโลก 80" ตราทรัพย์-ปัน เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพและผู้ควบคุมปริมาณน้ำตาลในอาหาร เนื่องจากมีค่าดัชนีน้ำตาล ปานกลางค่อนข้างต่ำ เพียง 59.5

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมมือ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ขอแนะนำ ทั่วไป—22 Mar 19

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมมือ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ขอแนะนำ ข้าวสายพันธุ์ "พิษณุโลก 80" ตราทรัพย์-ปัน เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพและผู้ควบคุมปริมาณน้ำตาลในอาหาร เนื่องจากมีค่าดัชนีน้ำตาล ปานกลางค่อนข้างต่ำ เพียง59.5

วว.เปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันภา ทั่วไป—27 Feb 19

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative Agriculture : InnoAgri) ซึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

รมช.วิวัฒน์นำทีมหนุนเกษตรปลอดสารเคมี เตรียมเสนอแนวทางและมาตรการทดแทนการใช้สารเคมีต่อ ทั่วไป—08 Feb 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

ภาพข่าว: ร่วมเปิดงาน นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ ทั่วไป—05 Feb 19

ร่วมเปิดงาน นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช