Monday March 30, 2020 16:02

วันวิทยาศาสตร์ Press Releases

บีเอเอสเอฟคิดส์แล็บ สนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ทั่วไป—27 Aug 19

บีเอเอสเอฟได้จัดกิจกรรมคิดส์แล็บ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก ๆ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ GrID: วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ KMITL Open

สาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ หวังให้ นร. ได้รับประสบการณ์ตรงด้วยตัวเอง ทั่วไป—26 Aug 19

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยการจัดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ณ BTD HALL โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

ห้ามพลาด! 16-18 สิงหา นี้ อพวช. ร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. ทั่วไป—13 Aug 19

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กับ "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2562" โดยขนความรู้คู่ความสนุกมาให้น้อง ๆ เยาวชน ๆ ได้ร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างเต็มที่ทั้ง 3

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เชิญชวนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ทั่วไป—09 Aug 19

เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีตลอดมา และในปี 2562 นี้ ยูเนสโกประกาศให้เป็นปีสากลแห่งตารางธาตุ เพื่อฉลองครบรอบ 150 ปี ของการค้นพบตารางธาตุ ดังนั้น

ยูเนสโก ร่วมกับ กระทรวงวิทย์-สวทช. และเอไอที จัดงานวันวิทยาศาสตร์โลกเพื่อสันติภาพและการพัฒนา 2561 ไอที—12 Nov 18

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) จัดงาน World Science Day for Peace and Development 2018

ภาพข่าว: สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั่วไป—20 Aug 18

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ด้วยการจัดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2561 ขึ้น โดยมี คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

สาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั่วไป—20 Aug 18

ในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ด้วยการจัดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ณ BTD HALL โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

วว.ร่วมกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 @ ทั่วไป—14 Dec 17

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ชี้แจงว่า ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จะเข้าร่วมจัดฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ "สีเต้นระบำ" และ "ลูกข่างลอยได้"

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ชวนเด็กไทยนักทดลอง ร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ทั่วไป—25 Aug 17

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ

ภาพข่าว: วว.ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์เยาวชน @ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ทั่วไป—19 Dec 16

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำกิจกรรม "การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร" ของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ร่วมจัดงานวันวิทยาศาสตร์เยาวชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 โดยมี นายวิรัช จันทรา

วันวิทยาศาสตร์ ทั่วไป—11 Dec 16

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาได้ดูการแสดงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ Science is All Around ซึ่งภายในวันนั้นมีการทดลองวิทยาศาสตร์ ฉายภาพยนต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และสารคดีของทาง BBC

แองจี้-กามิกาเซ่ ชวนเที่ยวท้องฟ้าจำลอง หลงในมนต์เสน่ห์แห่งดวงดาว!! บันเทิง—22 Aug 16

หากนึกถึงอีกหนึ่งวันสำคัญที่คู่กับการศึกษาไทย นั่นคือ " วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ " ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เด็กสารสาสน์เอกตราสุดเจ๋ง โชว์ไอเดียประดิษฐ์ โดรน นวัตกรรมต่อยอดเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วม ทั่วไป—30 Sep 15

นักเรียนสารสาสน์เอกตราร่วมกันเปิดตัวสิ่งประดิษฐ์โดรนและแพขวดน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยน้ำท่วม ในงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2558" ของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ภายใต้คำขวัญวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558 "จุดประกายความคิด พัฒนาชิวิตด้วยวิทยาศาสตร์

ราชภัฏ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์ ทั่วไป—08 Sep 15

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งนางสาวภคพร ชินหงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์ หัวข้อ "ชวนเที่ยวบ้านเกิด" ครั้งที่ 4 ภายในงานวันวิทยาศาสตร์ Science Day

ภาพข่าว: โรงเรียนจินดาพงศ์จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—26 Aug 15

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนจินดาพงศ์จัดกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีจุดประสงค์เพื่อน้อมรำลึกพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของเด็กๆ

สัปดาห์วิทย์ที่ อพวช. ปีนี้คึกคัก ยอดจองเข้าชมล้นหลาม ทั่วไป—18 Aug 15

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ที่ อพวช. ปีนี้ บรรยากาศคึกคัก เยาวชนและประชาชนให้ความสนใจเข้าชมจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดจองเข้าชมขณะนี้ล้นหลามทะลุกว่า 4 หมื่นคนแล้ว ย้ำวันวิทยาศาสตร์ไทย 18 สิงหาคม เปิดให้ชมทุกพิพิธภัณฑ์และร่วมกิจกรรมฟรีทั้งวัน นายสาคร ชนะไพฑูรย์

สจล. ชวนร่วมชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558 ทั่วไป—14 Aug 15

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ร่วมชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้หัวข้อ "พลังวิทย์คืนชีวิตให้ดิน (Science for Soil)" ภายในงานพบกับไฮไลท์นวัตกรรม

สจล. วิทยาเขตชุมพรฯ ชวนร่วมงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 ทั่วไป—06 Aug 15

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรฯ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “Science and Technology for Life” ภายในงานพบกับผลงานการพัฒนาหุ่นยนต์

เด็กวิทย์ สารสาสน์เอกตรา โชว์ ไอเดีย รถไฟพลังงานแม่เหล็กสัญชาติไทย ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ทั่วไป—03 Sep 14

ผ่านไปแล้วสำหรับงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2557” ของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” ฝึกให้ผู้เรียนใฝ่รู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนคิดเป็น

ภาพข่าว: โรงเรียนจินดาพงศ์ เปิด กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั่วไป—26 Aug 14

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์จินดา ตันตราจิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาพงศ์ (ที่3จากซ้าย) ให้เกียรติร่วมเปิดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2557 เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ รู้จักการวางแผนทำงานเป็นกลุ่ม กล้าแสดงออก

อพวช. ถวายสักการะ ร.4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ทั่วไป—19 Aug 14

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยนายสมชัย บุศราวิช ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พร้อมผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และเยาวชนผู้ร่วมงาน ทำพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ม.ราชภัฏร้อยเอ็ดจัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทั่วไป—30 Aug 13

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 18 สิงหาคม 2556 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพข่าว: มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสต ทั่วไป—19 Aug 13

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (ที่4 จากซ้าย) และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความยินดีแก่ "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556"

สจล. เตรียมจัดงาน"วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 53 ปี" ทั่วไป—19 Aug 13

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เตรียมจัดงาน"วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 53 ปี"และ "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2556"พร้อมด้วยการบรรยายธรรมพิเศษ โดยพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "วางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ ทั่วไป—19 Aug 13

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสำคัญกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับ วันที่ 18สิงหาคม ของทุกปี ทำพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

เสนอให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระจายไปทั่วประเทศ ทั่วไป—19 Aug 13

รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า การที่จะให้ประเทศไทยก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น จะต้องสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนทั่วประเทศ การจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ รวมทั้งงานมหกรรมวิทยาศาสตร์

วางพานพุ่ม ทั่วไป—20 Aug 12

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย นายธนากร พละชัย รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทำพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 “พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย”

มทร.พระนคร จัดงานโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ทั่วไป—14 Aug 12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสั้น ขาสั้นคอซอง เบียดกันสนุก โรงเรียนอุดรพัฒนาการคว้าชัย ทั่วไป—23 Aug 11

นิเทศศาสตร์ มรภ.อุดรธานีจัดประกวดหนังสั้น “ขาสั้น คอซอง : ห่วงใยสังคม” นักเรียนมัธยมแห่ส่งผลงานชิงชัย ในงานวันวิทยาศาสตร์ : ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ วันที่ 19 สิงหาคม 2554 ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี