Sunday August 18, 2019 06:09

วิจัยและนวัตกรรม Press Releases

ม.มหิดล จัดงาน Mahidol R-I-SE NOW ครั้งแรกกับงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น ตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ พร้อมพบกับเวทีเสวนา สร้างสรรค์องค์ความรู้มากมายในงาน ทั่วไป—16 Aug 19

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยมหิดล "Mahidol R-I-SE NOW" Research & Innovation Special Exhibition ในวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี

ร่วมยินดี! ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม สำเร็จการศึกษา หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 5 ทั่วไป—16 Aug 19

ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่5 โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม

ภาพข่าว: วว.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 และ ISO ทั่วไป—15 Aug 19

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ

วว. เชิญชมนิทรรศการ ร่วมกิจกรรม TISTR Land ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั่วไป—14 Aug 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ขอเชิญชวนเยาวชน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมของ วว. ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรม "TISTR Land…

วว.ร่วมพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทยโอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี ทั่วไป—14 Aug 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทยโอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ภาพข่าว: วว. ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป—13 Aug 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน วว. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา " 87 พรรษา"

กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน RSP Innovation Day 2019 โชว์ผลงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั่วไป—13 Aug 19

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จัดงาน Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2019

สอวช. โต้โผเดินหน้า นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน นัดถกทุกภาคส่วนหวังใช้นวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกั หุ้น—13 Aug 19

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (อว.) โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้ประกาศยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อววน. เพื่อการพัฒนา 4 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย 1.

วว.จับมือพันธมิตรจัดงานสัมมนา Sustainable Packaging for Circular Economy ทั่วไป—13 Aug 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Sustainable Packaging for Circular Economy

วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการจัดการขยะฯ @ ทั่วไป—13 Aug 19

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะจำนวนกว่า 45

Land ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการแถลงข่าวจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ ทั่วไป—13 Aug 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำผลงานสถานีวิจัยลำตะคอง "เมล็ดพันธุ์มีชีวิต" ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

ทีเซลส์ เข้าสู่เส้นชัยได้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ทั่วไป—13 Aug 19

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

ภาพข่าว: TED Fund Grand Day 2019 งานมอบทุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั่วไป—09 Aug 19

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) แถลงผลการดำเนินงาน พร้อมพิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 116 โครงการ มูลค่ากว่า

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 จัดใหญ่ จัดเต็ม!! นานาชาติเข้าร่วม 17 ประเทศ 102 องค์กร ทั่วไป—09 Aug 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศความพร้อมเต็มร้อยกับการจัดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562" กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับนโยบาย

TCELS จัดกิจกรรม รักษ์ฟัน ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวั สุขภาพ—09 Aug 19

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ "TCELS" กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม "รักษ์ฟัน" ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย ภายใต้

ภาพข่าว: กองประชาสัมพันธ์ หัวข้อข่าว: วว. / KRIBB ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทั่วไป—09 Aug 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ ร่วมหารือกับ Dr Kim Seung Jun, Vice President of Korea Research

วว.ร่วมประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่าง วว. กับ KCTC / KRIBB ทั่วไป—09 Aug 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะนักวิจัย

วว.เปิดโครงการ มัคคุเทศก์จิตอาสา @ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป—07 Aug 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการ "มัคคุเทศก์จิตอาสา" รุ่นที่ 1 คัดเลือก 30 เยาวชนจากโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร... สถานศึกษาใกล้สถานีวิจัยลำตะคอง วว. จังหวัดนครราชสีมา เป็น

ทีเซลส์จับมือมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย จัด ทั่วไป—07 Aug 19

กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือ

สกสว.ชวนคนไทยชมผลงานบัณฑิตศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกด้วยงานวิจัย ทั่วไป—07 Aug 19

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เตรียมจัดงาน "การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ปี 2562 (TSRI Congress 2019)" ภายใต้หัวข้อ "ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกด้วยงานวิจัย" (Disruptive Technology for World Society)" ในวันที่ 8 ส.ค.

รศ.นพ.สรนิตฯ ปลัดกระทรวงการอุดมฯ เผย บทบาทและหน้าที่ของกระทรวงการอุดมฯ ในงานการประชุมชี้แจงระบบ ทั่วไป—05 Aug 19

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมงานการประชุมชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมกล่าวบรรยายเรื่อง "บทบาทและหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

ภาพข่าว: วว.จัดสัมมนาการกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ทั่วไป—02 Aug 19

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ มรภ.ภูเก็ต ในโอกาสหารือความร่วมมืองานบริการวิชาการ ทั่วไป—02 Aug 19

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.ชาริณี กีรติโชติ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย และ ดร. ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี

อว. ทุ่ม 17,000 ล้าน เปลี่ยนประเทศไทยใน 4 มิติ ดัน 3 โครงการควิกวิน พันนวัตกรรมแก้จน อาสาประชารัฐ หุ้น—02 Aug 19

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน "ประชุมชี้แจงระบบ แผน

วว. ผนึกกำลัง 24 ภาคีเครือข่ายรัฐ/เอกชน เปิดตัวโครงการ Thai Cosmetopoeia ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย ปฏิทินข่าว—01 Aug 19

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น" หรือ "Thai Cosmetopoeia" และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง

คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงกา ทั่วไป—01 Aug 19

นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค ในส่วนของโครงการพัฒนาเกษตรกร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

รมว. อว. มุ่งหวัง สร้าง OPEN SOCIETY ตอบโจทย์การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ทั่วไป—31 Jul 19

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมตรวจเยี่ยมและพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา

รมว.อุดมศึกษาฯ ชมบูธซีพีเอฟ ในงาน STARTUP THAILAND 2019 ปฏิทินข่าว—25 Jul 19

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน STARTUP THAILAND 2019 จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และการศึกษา

เอ็นไอเอเผยข่าวดี ผลดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรมของไทยขยับขึ้นต่อเนื่อง ติดอันดับ 4 ปฏิทินข่าว—25 Jul 19

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยผลการจัดทำดัชนีนวัตกรรมระดับโลก (Global Innovation Index – GII) ในปี 2562 ภายใต้ ธีมด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ (Creating Healthy Lives - The

วารสารดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับบทความวิชาการ งานวิจัย ทั่วไป—25 Jul 19

วารสารดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับบทความวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมในสาขาดนตรีทุกสาขา วารสารดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถือเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมในสาขาดนตรีทุกสาขา เปิดรับบทความฉบับที่