Wednesday August 5, 2020 11:58

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ Press Releases

Gossip News: ผอ.พรพล เอกอรรถพร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดวิสัยทัศน์ “SACICT คุณค่าความเป็นไทย” ปฏิทินข่าว—11 May 20

ด้วยความห่วงใยชุมชนหัตถกรรม และบรรดาช่างหัตถศิลป์ไทย ที่เจอวิกฤตการณ์ โควิด-19 ทันทีที่ ผอ.พรพล เอกอรรถพร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ มานั่งเก้าอี้ ผอ.คนใหม่ ก็ไม่รอช้า รีบเชิญทุกฝ่ายมารับมอบนโยบาย เปิดวิสัยทัศน์ “SACICT

SACICT สืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวง จัดงาน นานาศิลปาชีพ@SACICT ตลอดปี 2563 ทั่วไป—24 Feb 20

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดงาน "นานาศิลปาชีพ @SACICT" เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการรับรู้ในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่องานศิลปาชีพ เริ่มครั้งแรก

งานเปิดกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2020 ทั่วไป—20 Feb 20

ชวนไปสัมผัสองค์ความรู้แห่งภูมิปัญญาไทย บ่ายวันที่ 26 ก.พ.นี้ แสงระวี สิงหวิบูลย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เปิดกิจกรรม "SACICT Mobile Gallery 2020" "เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภาคภูมิใจของแผ่นดิน" ณ

ศ.ศ.ป. ปลื้มสุดยอดฝีมือผู้อนุรักษ์หัตถกรรมที่ใกล้สูญ ปี 2563 คนชื่นชมผลงานที่หาชมยากใน ทั่วไป—12 Feb 20

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ปลื้มนำผลงานบุคคลแห่งปีภายใต้โครงการเชิดชูผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2563 ที่ได้รับการเชิดชูเป็น "ครูศิลป์ของแผ่นดิน" "ครูช่างศิลปหัตถกรรม" และ "ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม" 29 ท่าน

ศ.ศ.ป. คัด ครูศิลป์ของแผ่นดิน-ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2563 นำผลงานจัดแสดงใน ไลฟ์สไตล์—31 Jan 20

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ศ.ศ.ป. หรือ SACICT นำสุดยอดผลงานศิลปหัตถกรรมแห่งปี โครงการเชิดชูผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2563 คัดสรรบุคคลที่เป็นที่สุดในการอนุรักษ์ และสร้างสรรผลงานแห่งปี เพื่อเชิดชูเป็น "ครูศิลป์ของแผ่นดิน" "ครูช่างศิลปหัตถกรรม"

ศ.ศ.ป. สานต่อโครงการเชิดชูผู้มีทักษะฝีมือในงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2563 เฟ้นหาบุคคลแห่งปี ทั่วไป—30 Jan 20

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ศ.ศ.ป. หรือ SACICT สานต่อโครงการเชิดชูผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2563 คัดสรรบุคคลที่เป็นที่สุดในการอนุรักษ์ และสร้างสรรผลงานแห่งปี เพื่อเชิดชูเป็น "ครูศิลป์ของแผ่นดิน" "ครูช่างศิลปหัตถกรรม" และ "ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม"

ศ.ศ.ป. สานต่อโครงการเชิดชูผู้มีทักษะฝีมือในงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2563 เฟ้นหาบุคคลแห่งปี ทั่วไป—21 Jan 20

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ศ.ศ.ป. หรือ SACICT สานต่อโครงการเชิดชูผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2563 คัดสรรบุคคลที่เป็นที่สุดในการอนุรักษ์ และสร้างสรรผลงานแห่งปี เพื่อเชิดชูเป็น "ครูศิลป์ของแผ่นดิน" "ครูช่างศิลปหัตถกรรม" และ "ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม"

SACICT ก้าวขึ้นสู่องค์กรคุณภาพเยี่ยม จากการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทั่วไป—08 Nov 19

SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ส่งเสริม สนับสนุน และ ต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยต่อเนื่องตลอด 16 ปี ได้รับผลการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ปี 2561 ในระดับคุณภาพเยี่ยม นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์

ภาพข่าว: รมช.พาณิชย์ เปิดงานวันครบรอบ วันสถาปนาของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)SA ทั่วไป—05 Nov 19

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานวันครบรอบการสถาปนาของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) หรือ SACICT ในการก้าวสู่ปีที่ 17 พร้อมยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคอาเซียน

รมช.พาณิชย์ กำชับ SACICT ดันไทยเป็น ฮับงานศิลปหัตถกรรมอาเซียน หุ้น—01 Nov 19

"วีรศักดิ์" สั่งการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT กำหนดแผนยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคอาเซียน

SACICT ก้าวสู่ปีที่ 17 ชวนคนไทยกอดเก็บฐานรากแห่งความเป็นไทย ในงานวันสถาปนาฯ ศิลปหัตถกรรมแห่งบรรพชน ทั่วไป—29 Oct 19

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เตรียมก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 วันสถาปนาบทบาทแห่งการสืบสานคุณค่างานหัตถศิลป์ไทย ชูฐานรากจุดต้นกำเนิดแห่งภูมิปัญญา "From Root to Route" ส่งต่อมรดกศิลปหัตถกรรมสู่มือคนรุ่นหลัง

SACICT เปิดใจกับสี่ปีที่ก้าวไกลด้านอนุรักษ์สืบสาน ต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้งานศิลปหัตกรรมไทยในเวทีโลก ทั่วไป—19 Sep 19

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ SACICT ส่งท้ายไตรมาสสามของปีนี้ ด้วยงานนิทรรศการ "หัตถกรรมแห่งบรรพชนไทย ใต้ร่มพระบารมี" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พรั่งพร้อมด้วยผลงานศิลปหัตกรรมเก่าแก่ล้ำค่า อีกทั้งกิจกรรม

SACICT อดีต...ปัจจุบัน...อนาคต ทั่วไป—11 Sep 19

การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตงานหัตถกรรมกับผู้ประกอบการธุรกิจภายในงาน SACICT เพลิน คราฟต์ Exclusive 2019 น่าจะเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งในการทำงานของนางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ SACICT

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้า (Story Telling) จัดโดย ทั่วไป—23 Aug 19

การสร้างแบรนด์ด้วยเรื่องราว Story Telling โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ความประทับใจ เป็นการกระตุ้นเชิญชวนให้ลูกค้าสนใจ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความรู้สึกร่วมของผู้บริโภค ด้วยการเล่าเรื่อง (Story Telling)

ภาพข่าว: SACICT เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2 ทั่วไป—22 Aug 19

SACICT เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ชวนชาวไทยร่วมสืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน "SACICT Mobile Gallery 2019"

ภาพข่าว: SACICT เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 3 ทั่วไป—20 Aug 19

นายภาวี โพธิ์ยี่ ผู้จัดการสายส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน"

SACICT ลงใต้ เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 4 ณ บ้านนครใน ทั่วไป—20 Aug 19

นายนราเดช คำทัปน์ คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมงาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน" จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

SACICT ขานรับยุคดิจิตอล เปิดตัว SACICT Archive ต่อยอดงานหัตถศิลป์ อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว ทั่วไป—19 Aug 19

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เดินหน้าเปิดตัว SACICT Archive ระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถศิลป์ ครั้งแรกในไทย เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกสู่งานหัตถศิลป์ ค้นหาง่าย ได้ข้อมูลลึกซึ้งแค่ปลายนิ้ว

ภาพข่าว: ผ.อ. อัมพวัน-แหวนแหวน ปวริศา สองหญิงเก่ง ส่องแบรนด์PAVA: พาวา กระเป๋าสัญชาติไทยดีไซน์เก๋ ทั่วไป—15 Aug 19

วันก่อนสองหญิงเก่งอย่าง ผ.อ.อัมพวัน พิชาลัย แห่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) กับ ปวริศา เพ็ญชาติ เซเลบฯ เจ้าของแบรนด์PAVA: พาวา กระเป๋าสัญชาติไทยดีไซน์เก๋ ที่ใช้ผ้าไทยมาเป็นส่วนประกอบหลัก มีโอกาสได้พบกันโดยมิได้นัดหมาย ที่ร้าน SACICT Shop

SACICT ส่งท้ายงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ยิ่งใหญ่ ชวนชาวภาคใต้สัมผัสรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค ทั่วไป—14 Aug 19

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เชิญชวนชาวไทยร่วมส่งท้าย งานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่าในงาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา

ขอเชิญร่วมงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 4 ทั่วไป—13 Aug 19

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม อนุรักษ์ และร่วมสืบสานคุณค่างานหัตถศิลป์ไทย นำเสนอองค์ความรู้ในงานศิลปหัตถกรรมไทยหลากรูปแบบผ่านนิทรรศการ "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense

The Mall Royal Botanical Show 2019 สานพรรณไม้ รวมใจราษฎร์ สู่แม่แห่งแผ่นดิน เทิดไท้ 87 พรรษา ทั่วไป—09 Aug 19

เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน), บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) จัดงาน "The Mall Royal Botanical

SACICT สานต่องาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 3 ทั่วไป—07 Aug 19

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICTเชิญชวนชาวไทยร่วมสัมผัสงานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่าในงาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน"

เอ็ม มัมโมรี่ ร่วมสร้างความทรงจำสุดประทับใจแทนคำบอกรักในวันแม่ ทั่วไป—31 Jul 19

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และ ศูนย์ส่งเสริม ศิลปาชีพระหว่างประเทศ จัดงาน "เอ็ม มัมโมรี่" ( EM MOMORIES ) ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๒ สิงหาคม ศกนี้

SACICT ต่อยอดความงดงามของงานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่า ในงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ทั่วไป—22 Jul 19

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ต่อยอดความงดงามของคุณค่าแห่งงานนวัตศิลป์ จัดกิจกรรม "SACICT Mobile Gallery 2019" ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน"

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ทั่วไป—22 Jul 19

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามผลการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

SACICT นำศิลปหัตถรรมไทย ลุยตลาดญี่ปุ่น ในงาน Interior Lifestyle, TOKYO หวังเชื่อมโยงงานหัตถศิลป์ ทั่วไป—18 Jul 19

SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) นำงานคราฟท์ไทย ที่เกี่ยวข้องกับ ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน อาทิ สิ่งทอ เครื่องจักสาน เสื่อผ้า เครื่องแต่งกาย เซรามิก พร้อมโชว์ศักยภาพงานหัตถศิลป์ของไทย ในงาน Interior Lifestyle, TOKYO

ขอเชิญร่วมงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2 ทั่วไป—10 Jul 19

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จุดประกายมนต์เสน่ห์คุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ไทยที่ผสานเป็นหนึ่งกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ผ่านนิทรรศการ "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา

ภาพข่าว: SACICT เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ชวนชาวไทยร่วมสืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา ทั่วไป—08 Jul 19

นายภาวี โพธิ์ยี่ ผู้จัดการสายส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน"

SACICT เชิญชวนชาวไทยร่วมสัมผัสงานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่า ในงาน SACICT Mobile Gallery ทั่วไป—04 Jul 19

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดกิจกรรม "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน" ถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาของครูศิลป์ของแผ่นดิน