Wednesday April 1, 2020 17:02

สถาบันคชบาลแห่งชาติ Press Releases

“13 มี.ค. วันช้างไทย” ทส. ปลุกจิตสำนึก – กระตุ้นคนไทย ร่วมอนุรักษ์ รักและเชิดชูช้างไทย / อ.อ.ป.เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ 12 - 14 มี.ค. 63 ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จ.ลำปาง ทั่วไป—06 Mar 20

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) (5 มีนาคม 2563) จัดแถลงข่าวในประเด็น “วันช้างไทย ประจำปี 2563” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ชาวไทยตระหนัก และตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ช้างและเชิดชูเกียรติของ

ภาพข่าว: สมทบทุนช่วยช้าง... ทั่วไป—25 Feb 20

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากคณะผู้ปฏิบัติธรรมคุ้มดวงแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมสมทบกองทุนอนุรักษ์ช้างไทย

ทส. - ททท. สร้างความเข้าใจให้สื่อต่างชาติอย่างถูกต้อง เพื่อผลักดัน #ธุรกิจช้างท่องเที่ยว ทั่วไป—21 Feb 20

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมนำคณะผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนจากยุโรป

ภาพข่าว: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมอวยพรแพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ทั่วไป—05 Feb 20

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และคณะ เข้าร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิดให้กับ แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์

ภาพข่าว: รับมอบทุนสนับสนุนช่วยช้าง ทั่วไป—05 Feb 20

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา น.สพ.ทวีโภค อังควานิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง เป็นผู้แทน สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) รับมอบเงินบริจาค จำนวน 888,888.- บาท จากผู้สนับสนุนการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยชาวไต้หวันที่ไม่พึงประสงค์ออกนาม

ภาพข่าว: หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ทั่วไป—13 Jan 20

นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยการร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติ "เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือด" มูลค่า 1.7 ล้านบาท จำนวน

อ.อ.ป. จับมือ 4 หน่วยงานภาครัฐ จัดประชุมการป่าไม้ ปี 62 ภายใต้แนวคิด การป่าไม้ก้าวไกล ทั่วไป—11 Jul 19

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แถลงข่าว "จัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562" ภายใต้แนวคิด "การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า" ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง

#อ.อ.ป. ช่วยผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ อ.งาว ทั่วไป—29 Apr 19

ว่าที่ พ.ต. อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการ สำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากจังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด

บริจาคเงินช่วยช้าง ทั่วไป—21 Jan 19

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 น.สพ.ทวีโภค อังควานิช ผู้จัดการ ส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง สถาบัน คชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับมอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท จากการจัดกิจกรรม "วิ่ง เคียงคู่ช้าง ฮาล์ฟมาราธอน 2018

ช่อง 7HD ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพ ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล 7 สีปันรักให้โลก มินิมาราธอน ทั่วไป—02 Jan 19

ช่อง 7HD ขอเชิญชวนคนไทย ใส่ใจสุขภาพ ร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่ง การกุศล 7 สีปันรักให้โลก" มินิมาราธอน 2562 "สุขภาพที่ดี มีไว้เพื่อส่งต่อ..." ร่วมส่งต่อกำลังใจให้ผู้อนุรักษ์พิทักษ์ผืนป่า และสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์

ภาพข่าว: ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการขององค์ก ทั่วไป—21 Dec 18

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ซึ่งนำเสนอผลงานด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ภาพข่าว: สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปภัมภ์ฯ องค์กรปลอดโฟม ทั่วไป—19 Dec 18

เมื่อเร็วๆ นี้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบประกาศเกียรติคุณให้กับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และอีก 12 องค์กร ในจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ตามโครงการจังหวัดลำปางสะอาดปราศจากโฟม เนื่องในโอกาสที่ ส.คช.

ภาพข่าว: ผ้าป่าช่วยช้าง ทั่วไป—30 Oct 18

ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ และคณะศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพข่าว: ศึกษาดูงาน ทั่วไป—28 Aug 18

ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ Mr. R.Rengan ประธานสมาคมผู้เลี้ยงช้างในรัฐทมิฬนาฑู

ภาพข่าว: #เชย์ กิฟเว่น# เยี่ยมชมสภาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทั่วไป—08 Jun 18

ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมถ์ฯ จ.ลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ นายเชย์ กิฟเว่น อดีตผู้รักษาประตูสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ซิตี้ ของพรีเมียร์ลีกจากประเทศอังกฤษ

ภาพข่าว: ตรวจรักษาช้างฟรี ทั่วไป—25 May 18

ตรวจรักษาช้างฟรี...เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ จ.สุรินทร์ , มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , และปศุสัตว์อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่

ภาพข่าว: อ.อ.ป. แถลงข่าวรักษาช้าง ทั่วไป—29 Nov 17

นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานการแถลงข่าวผลการรักษาช้างพลายบุญภัคร (ซึ่งป่วยด้วยอาการอ้อยอุดตันทางเดินอาหาร) ด้วยเทคนิคใหม่ทางการแพทย์ โดยการวางยาสลบทั้งตัวช้าง (General Anesthesia) เพื่อนำสิ่งอุดตัน

ส.คช. ต้อนรับคณะทูตแอฟริกา ทั่วไป—05 Oct 17

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยนายภพปภพ ลรรพรัตน์ หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับเลขาธิการเอกอัคราชทูต ณ กรุงดาการ์ และสื่อมวลชนจากแอฟริกาตะวันตก (กาบอง กาบูเวร์ดี

คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล ทั่วไป—15 Mar 17

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จัดงานวันช้างไทย "คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน เปิดงาน

ไม่เลื่อนงานวิ่ง Human run on tour รันม้าลำปาง 27 พ.ย.59 สวนสาธารณะเขลางค์นคร ทั่วไป—19 Oct 16

ททท. และนิตยสาร a day ชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ และทำบุญกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมชมสถาปัตยกรรม รวมถึงศิลปวัฒนะธรรมงดงาม ช้าง ม้า กาไก่ ในงาน HUMAN RUN ON TOUR รันม้าลำปาง วิ่งกันวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย.2559 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร จ.ลำปาง ระยะ 21

ภาพข่าว: นสพ.ม.ล.พิพัฒนฉัตร ดิศกุล ผู้ดูแลช้างต้นสวนจิตรลดา ให้การต้นรับนางศศิพร ปาณิกบุตร ทั่วไป—25 Jul 16

นสพ.ม.ล.พิพัฒนฉัตร ดิศกุล ผู้ดูแลช้างต้นสวนจิตรลดา พร้อมด้วย นสพ.สิทธิเดช มหาสาวังกุล หัวหน้าฝ่าย รพ.ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ ให้การต้นรับนางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. สื่อมวลชน และคณะ บริเวณสหกรณ์โคนมลำปาง

อ.อ.ป.ร่วมกับ มช. จัดงาน ประชุมช้างแห่งชาติ 58 เทิดไท้องค์ราชินี ทั่วไป—04 Sep 15

นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ ผู้อำนวยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สถาบันคชบาล แห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักในด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้าง จึงได้ร่วมกับ

อ.อ.ป. ร่วมกับ ส.คช. จัดกิจกรรม โครงการเยาวชนรักษ์ช้างไทย ทั่วไป—18 Aug 15

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการเยาวชนรักษ์ช้างไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทย

ภาพข่าว: รับมอบเงินช่วยช้างไทย ทั่วไป—10 Apr 15

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 นายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบเงินจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จำนวน 487,390.-บาท เพื่อสมทบทุนเข้า ‘กองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย’ จากนายสิตมน รัตนาวะดี และนายสิทธิภัค สนิทวงศ์ ณ

ภาพข่าว: ร่วมยินดี ททท. ทั่วไป—23 Mar 15

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ (นายนิมิต พรรณนากรณ์) ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ(นายภาสกร มีวาสนา)ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส.คช. จัดงาน วันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง 58 ทั่วไป—20 Mar 15

ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันช้างไทย ภายใต้ชื่องาน “วันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง ประจำปี 2558” เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และบริบาลช้าง

ภาพข่าว: พิธีเปิดงานช้างไทย ทั่วไป—18 Feb 15

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในพิธีเปิดงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” (The Great Legend of Thai Elephant) ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ภาพข่าว: เปิดงานช้างไทย ปี 58 ทั่วไป—13 Feb 15

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในพิธีเปิดงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” (The Great Legend of Thai Elephant) ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ