Monday November 30, 2020 23:24

หุ้นกู้การบินไทย Press Releases

ผู้ถือหุ้นกู้การบินไทยยื่นคำขอรับชำระหนี้หุ้นกู้ได้ถึงวันที่ 2 พ.ย. นี้ หุ้น—27 Oct 20

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับการยื่นคำขอรับชำระหนี้หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้บุคคลธรรมดา กรณีศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ THAI

ก.ล.ต. ร่วมเป็น “ศูนย์ประสานงานหุ้นกู้การบินไทย” พร้อมให้บริการผู้ถือหุ้นกู้ หุ้น—23 Sep 20

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดให้บริการศูนย์ประสานงานหุ้นกู้การบินไทยสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ณ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีร่วมอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอรับชำระหนี้

ก.ล.ต. ร่วมเป็น “ศูนย์ประสานงานหุ้นกู้การบินไทย” พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่ง หุ้น—14 Sep 20

ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI และตั้งผู้ทำแผน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นั้น ขั้นตอนต่อไป ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี

ภาพข่าว: ฉลองความสำเร็จการออกหุ้นกู้การบินไทย 8,000 ล้านบาท ไลฟ์สไตล์—11 Jul 11

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายธิติ ตันติกุลานันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย และนายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ธนาคารทหารไทยเปิดจองซื้อหุ้นกู้การบินไทย มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท ตั้งแต่ 24 ก.ย. ถึง 1 ต.ค หุ้น—23 Sep 08

ธนาคารทหารไทย จัดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) มูลค่า 7,000 ล้านบาท อายุ 1.5 ปี 3 ปี และ 5 ปี เพื่อเสนอขายนักลงทุนรายย่อย กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท เริ่มเปิดจองซื้อ 24 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม นี้ นายไกรสิทธิ์ ตันไพฑูรย์ดิถี

ธนาคารทหารไทยเปิดจองซื้อหุ้นกู้การบินไทย มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาทตั้งแต่ 24 ก.ย. ถึง 1 ต.ค หุ้น—23 Sep 08

ธนาคารทหารไทย จัดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) มูลค่า 7,000 ล้านบาท อายุ 1.5 ปี 3 ปี และ 5 ปี เพื่อเสนอขายนักลงทุนรายย่อย กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท เริ่มเปิดจองซื้อ 24 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม นี้ นายไกรสิทธิ์ ตันไพฑูรย์ดิถี