Wednesday February 26, 2020 04:11

โครงการแยกแลกยิ้ม Press Releases

ทีเส็บหนุนชุมชนไทยรักษ์โลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ลดการใช้พลาสติก เพื่อการจัดงานยั่งยืน พลังงาน—12 Dec 19

ทีเส็บเปิดพื้นที่ดึงประชาชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนการจัดงานยั่งยืน ล่าสุดจับมือโครงการ แยก แลก ยิ้ม จาก ปตท. สนับสนุนจัดประกวดโครงการจัดงานอย่างไร ลดการใช้พลาสติก "Say No To Plastic" ณ จังหวัดขอนแก่น

ทีเส็บจับมือพันธมิตรปั้นขอนแก่นสู่เมืองไมซ์ยั่งยืน ปฏิทินข่าว—22 Nov 19

กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--วิเสจ

ทีเส็บ ร่วมกับ โครงการ แยก แลก ยิ้ม จาก ปตท. พร้อมหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดประกวดโครงการจัดงานอย่างไร ลดการใช้พลาสติก "Say No To Plastic" ณ จังหวัดขอนแก่น ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในการจัดงานประชุมสัมมนาทั่วประเทศ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นบนพื้นฐานความยั่งยืน

นางสาววิชญา สุนทรศารทูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บร่วมกับโครงการ แยก แลก ยิ้ม จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนโครงการประกวดจัดงานอย่างไร ลดการใช้พลาสติก "Say No To Plastic" ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดขอนแก่น ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการจัดงานไมซ์ หรือ ธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้า ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ และกระจายการจัดงานออกไปยังเมืองหลักทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศไมซ์ (MICE Ecosystem) ลดความเหลื่อมล้ำ และนำประเทศสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล

"ทีเส็บมุ่งมั่นพัฒนาการจัดงานอย่างยั่งยืน และร่วมผลักดันเมืองไมซ์ซิตี้สู่การเป็นเมืองแห่งไมซ์ที่ยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากเมืองไมซ์หลักทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น ซึ่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทีเส็บประกาศความร่วมมือพัฒนา 5 เมืองไมซ์ใน 4 มิติ คือ การพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ จัด

ปฏิทินข่าวงานประกวดโครงการจัดงานอย่างไร ลดการใช้พลาสติก ปฏิทินข่าว—19 Nov 19

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และโครงการ แยก แลก ยิ้ม จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จิฟฟี่ มอบห้องน้ำเพื่อน้องโรงเรียนวัดหอมเกร็ด จากโครงการ แยกแลกยิ้ม ทั่วไป—06 Jun 17

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ "แยกแลกยิ้ม"บริหารขยะภายในสถานีบริการน้ำมันภายใต้นโยบายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อนำรายได้จากการคัดแยกขยะรีไซเคิลไปจำหน่ายมาสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยเริ่มโครงการแรก

อีกพลังความดี โครงการแยกแลกยิ้มส่งความสุขให้ชุมชน 4 จังหวัดใน 4 ภาค ทั่วไป—20 Sep 16

นำผู้โชคดีจากเกมแยกแลกยิ้มออนไลน์ 4 ทีม 4 กิจกรรม ด้านการศึกษา การแพทย์ กีฬา และ ชุมชน รวม120 คน ลงพื้นที่พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ชุมชนใน 4 จังหวัด พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมฯ รวม 2,000,000บาท นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อชุมชนระยอง ผ่านโครงการแยกแลกยิ้มออนไลน์ บันเทิง—05 Sep 16

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน ปตท. มอบเงินสนับสนุนจากเกมแยกแลกยิ้มออนไลน์ ครั้งที่ 4 จำนวน 800,000 บาท ให้กับนายสมทรง แถวโชติ กำนันตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

มิว นิษฐา จับมือ หมอก้อง ร่วมโปรเจคพิเศษภายใต้โครงการ แยก แลก ยิ้ม บันเทิง—31 Aug 16

นางเอกหน้าหวาน "มิว นิษฐา จิรยั่งยืน" แทคทีมร่วมกับเพื่อนร่วมช่อง "หมอก้อง พันตรีนายแพทย์สรวิชญ์ สุบุญ" นักแสดงหนุ่มใจอาสา ช่วยกันลงมือลงแรงซ่อมแซม พัฒนา และปลูกต้นไม้ ปรับทัศนียภาพให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเพรง ภายใต้โครงการ "แยก แลก ยิ้ม

ภาพข่าว: ปตท. ร่วมกับ พี.เอส.วาย ปิโตรเลียม มอบรอยยิ้มให้น้องในโครงการแยกแลกยิ้ม ทั่วไป—04 Aug 16

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหาร ปตท. ร่วมกิจกรรมมอบรอยยิ้มให้น้อง ในโครงการแยกแลกยิ้ม ณ สถานีบริการน้ำมัน บจก.พี.เอส.วาย ปิโตรเลียม ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่นโดยนายประสิทธิ์

ปตท. เชิญชวนให้คนไทยแยกขยะก่อนทิ้งกับ โครงการ แยก แลก ยิ้ม ทั่วไป—03 Jun 16

นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "แยก แลก ยิ้ม" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

ปตท. ชูจุดยืนปั๊มน้ำมันเพื่อคนไทย เน้นกลยุทธ์ CSR ร่วมพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการ แยก ทั่วไป—27 May 16

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทพลังงานแห่งชาติ อันมีภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ ซึ่งอยู่คู่คนไทย มาตั้งแต่ปี 2521 จากภารกิจดังกล่าว ปตท. จึงไม่ใช่สถานีบริการน้ำมันสำหรับลูกค้าระดับใดระดับหนึ่ง

ปตท. เชิญชวนให้คนไทยแยกขยะก่อนทิ้งกับ โครงการ แยก แลก ยิ้ม ทั่วไป—27 May 16

ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมด้วยขยะในมือของท่าน เพียงทิ้งขยะให้ถูกประเภทลงถังเพื่อเปลี่ยนเป็นทุนช่วยเหลือชุมชนรอบพื้นที่กับโครงการ "แยกแลกยิ้ม" ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. กว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ นายสรัญ รังคสิริ

ภาพข่าว: ปตท. เปิดตัวโครงการ แยก แลก ยิ้ม ร่วมมอบรอยยิ้มให้ชุมชน ด้วยการแยกขยะในมือคุณ พลังงาน—09 May 16

บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านสถานีบริการน้ำมันเพื่อชุมชน นำโดย คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช (ที่2จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปตท. ร่วมเปิดตัวโครงการ "แยก แลก ยิ้ม"

ภาพข่าว: ปตท. เปิดตัวโครงการแยกแลกยิ้ม ร่วมมอบรอยยิ้มให้ชุมชน ด้วยการแยกขยะในมือคุณ ทั่วไป—27 Apr 16

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากซ้าย) และผู้บริหาร ปตท. ร่วมเปิดตัวโครงการแยกแลกยิ้ม ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต