Thursday April 2, 2020 13:39

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ Press Releases

สธ.จับมือ 8 องค์กรร่วมดำเนินงานสุขภาพหนึ่งเดียวตั้งเป้าเดินหน้าในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดตามนโยบายรัฐบาล ทั่วไป—03 Nov 16

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯนายแพทย์สมบัติแทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ประจำปี 2560 : วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก

ภาพข่าว: ผนึกกำลังรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC แบบครบวงจร ทั่วไป—20 Jun 16

ดร.อุตตม สาวนายน (คนที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจร 1212 OCC" ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พร้อมด้วย

ภาพข่าว: การสร้างกลไกการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน ทั่วไป—20 Jun 16

นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง การสร้างกลไกการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Conciliation) ตามหลักการปารีส ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

เอาใจคนชอบดื่มกับโปรโมชั่น 1 แถม 1 เบียร์ ไวน์ ค็อกเทล ทั่วไป—16 Jun 16

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ จัดโปรโมชั่นเอาใจคนชอบดื่ม กับโปรโมชั่น เบียร์ ไวน์ ค็อกเทล ซื้อ 1 แก้ว แถมฟรี 1 แก้ว ทันที ช่วงเวลา 17.00 น. – 19.00 น. ณ MIX BAR ชั้น 1 สอบถามข้อมูลได้ที่ 02 143 1234 ต่อ 40 หรือ

ภาพข่าว: นายกฯเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วไป—13 Jun 16

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ภาพข่าว: กระทรวงจับมือสัมมนาสร้างความเชื่อมั่นการรับรองระบบงานโลก ทั่วไป—13 Jun 16

นางอรรชกา สีบุญเรือง (คนที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน สัมมนา และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การปฏิรูปโครงสร้างการรับรองระบบงานเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา

ภาพข่าว: พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทั่วไป—10 Jun 16

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานใน พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ "โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร" ระหว่างสมาคมการค้าปัจจัยผลิตทางการเกษตร โดยนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

ภาพข่าว: พิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 16 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ทั่วไป—25 May 16

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีพิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 16 ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ของกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา Education ICT Forum 2016 ทั่วไป—10 May 16

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (คนที่ 6 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา "Education ICT Forum 2016" ที่จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน ทั่วไป—20 Apr 16

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ (คนที่ 6 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวมอบนโยบาย การบริหารจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (คนที่ 7 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวมอบนโยบาย

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเขตหล ทั่วไป—05 Apr 16

นายอัษฎางค์ สุขวิเศษ (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และเจ้าหน้าที่โรงแรมเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเขตหลักสี่ ที่ทางสำนักงานเขตหลักสี่ นำโดย นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช (คนที่ 3 จากซ้าย)

งานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2559 ทั่วไป—29 Mar 16

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จากพระบรมฉายาลักษณ์พระยามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

ภาพข่าว: การอบรม โครงการดำเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ ทั่วไป—10 Mar 16

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โครงการดำเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ภาพข่าว: แถลงข่าว วันยุติการเลือกปฎิบัติ เปิดใจ เข้าใจเอชไอวี ... เราเป็นเพื่อนกันได้ ทั่วไป—08 Mar 16

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวโครงการ วันยุติการเลือกปฎิบัติ "เปิดใจ เข้าใจเอชไอวี ...

ภาพข่าว: สัมมนาด่านควบคุมโรคแห่งชาติ ปี 2559 ทั่วไป—03 Mar 16

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ (คนที่ 2 จากซ้าย) อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาด่านควบคุมโรคแห่งชาติ ปี 2559 "รวมพลังด้านควบคุมโรค บูรณาการเพื่อการป้องกันประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืน" โดยมีนายดรุณ แสงฉาย (คนที่ 1 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงคมนาคม และ

ภาพข่าว: นายอุตตม สาวนายน รมว.ไอซีที งานประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ไอที—18 Jan 16

ดร.อุตตม สาวนายน (คนที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงานประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) "แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)" พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ

โปรโมชั่นฉลองเทศกาลปีใหม่ กับ 8 วันสุดค้ม ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ทั่วไป—28 Dec 15

ธันวาคมถือเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองและสังสรรค์ ซึ่งคงไม่มีอะไรดีไปกว่าโปรโมชั่นสำหรับรับประทานอาหาร ที่ไม่ว่าจะมาคนเดียว หรือสองคนก็คุ้ม หรือแม้กระทั่งจะมาเป็นกลุ่มใหญ่ก็ยิ่งคุ้ม ทางโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ

สนับสนุนพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของมูลนิธิสวนแก้ว ทั่วไป—11 Nov 15

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เปิดพื้นที่ให้กับมูลนิธิสวนแก้ว ของทางพระพยอมที่สร้างขึ้นมาในเนื้อที่ 170 ไร่ มีการปลูกพืชผักนานาชนิดเพื่อจำหน่าย และเพื่อใช้เป็นแปลงสาธิตในการทำการเกษตร

ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการ ห้วข้อ ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากการจัดตั้งศ ทั่วไป—20 Oct 15

นายชาญชัย แสวงศักดิ์ (คนที่ 4 จากซ้าย) รองประธานศาลปกครองสูงสุด และ Mr. Michael Winzer (คนที่ 3 จากทางซ้าย) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย รวมเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ

ภาพข่าว: ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดการแถลงผลงานประจำปี 2558 ทั่วไป—12 Oct 15

ศาสตรจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลเอก วิทวัส รชตะนันท์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกันแถลงผลงานประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้การเสวนา เรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อประชาชน"

ใกล้เข้ามาแล้ว คอนเสิร์ต THE SUN FRIENDS บันเทิง—09 Oct 15

คอนเสิร์ต The Sun and Friends ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 58 บัตรใกล้จะหมดแล้ว ใครสนใจสามารถเข้าไปซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major พิเศษสุด กับเหล่าบรรดาขาร๊อคแฟนคลับ The Sun ที่ได้ซื้อบัตรคอนเสิร์ต

ภาพข่าว: เปิดตัวโครงการ CGC Bike Rider โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ทั่วไป—06 Oct 15

นายอัษฎางค์ สุขวิเศษ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เป็นประธานเปิดโครงการ "CGC Bike Rider" โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะร่วมรณรงค์ให้พนักงานโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ และกลุ่มพนักงานข้าราชการในศูนย์ราชการ

ห้ามพลาด!!! Wedding Fair at Centra ... วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม นี้แล้ว ทั่วไป—02 Oct 15

Wedding Fair 2015 วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 58นี้ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ขอเรียนเชิญคู่รักเข้าชมบรรยากาศงานแต่งงานที่ถูกจัดเตรียมและตกแต่ง เพื่อให้คุณได้เลือกชมและช้อปแพ็คเกจราคาพิเศษ

ภาพข่าว: การเสวนาและแถลงผลการดำเนินงานสู่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั่วไป—30 Sep 15

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ เป็นประธาน การเสวนาและแถลงผลการดำเนินงานสู่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และ ร่วมการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "๑ ปี กรมสอบสวนคดีพิเศษ" โดยเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นมุมมองจากสื่อมวลชนอีกด้วย

ภาพข่าว: สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ทั่วไป—25 Sep 15

แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันทน์ ผู้อำนวยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ภาพข่าว: การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ทั่วไป—23 Sep 15

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ภาพข่าว: สัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑๐๐ ทั่วไป—18 Sep 15

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (คนที่ 3 จากทางซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑๐๐ ปี เรื่อง "๑๐๐ ปี บนเส้นทางการตรวจเงินแผ่นดินไทย: ประชาชนได้อะไร?

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มอบโล่เชิดชู 152 อำเภอรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง จากทั่วประเทศ ทั่วไป—28 Aug 14

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2557 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)