Saturday October 31, 2020 02:04

CDL THAILAND Press Releases

สอศ. จับมือ ICDL Thailand ยกระดับความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อยอดเรียนรู้ และพร้อมทำงานในวิถีชีวิตใหม่ (new Normal) ทั่วไป—04 Jun 20

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับ บริษัท ICDL Thailand Company Limited (ICDL Thailand) ผู้ดูแลบริหารงานด้านวุฒิบัตรรับรองทักษะดิจิทัล มาตรฐานสากล ในประประเทศไทย ร่วมพัฒนาและยกระดับด้านทักษะดิจิทัลพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ ICDL Thailand ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทั่วไป—19 Dec 19

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ICDL Thailand ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน 4.0 พร้อมยกระดับบุคลากรของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ไอซีดีแอล เผยผลสำรวจ UNESCO ระบุวุฒิบัตร ICDL ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่ง ได้รับการยอมรับระดับสากล ทั่วไป—26 Sep 19

ICDL Thailand เผยองค์กร UNESCO ระบุว่าวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สากล หรือ International Computer Drivers Licence (ICDL) เป็นวุฒิบัตรสำคัญและนิยมมากที่สุดที่ใช้วัดความรู้ความสามารถทางดิจิทัลของบุคลากรในกรอบมาตรฐานการทำงานขององค์กรใน 31

ภาพข่าว: ICDL จับมือ PTS เปิดคอร์สออนไลน์ ICDL Digital Learning for Workforce ทั่วไป—18 Jul 19

ICDL Thailand ร่วมกับ PTS พัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล "ICDL Digital Learning for Workforce Basics" สำหรับเตรียมตัวเข้ารับการประเมิน ICDL Workforce Basics ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์สร้างความเข้าใจในเนื้อหาที่จำเป็นในการประเมินทักษะสมรรถนะดิจิทัล

วสท. ผนึกความร่วมมือกับ ICDL ยักษ์ใหญ่มาตรฐานโลกยกระดับทักษะดิจิทัลและเปิดศูนย์สอบ ทั่วไป—27 Jun 19

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล ร่วมกับ ICDL Thailand องค์กรมาตรฐานและทดสอบทักษะดิจิทัลนานาชาติใน 150 ประเทศทั่วโลก นำโดย ดร.ฮิวจ์ โอ'คอนเนล (Hugh O'Connell)

ม.เอเชียอาคเนย์ชนะเลิศ Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL 3 ปีซ้อน ทั่วไป—24 Jun 19

นักศึกษา ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ICDL Thailand Digital Challenge 2019 ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยของเรามุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะด้าน Digital และภาษาของนักศึกษา

ภาครัฐมุ่งมั่นสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐที่มีทักษะดิจิทัล เยี่ยมชม ICDL ไอที—05 Oct 18

- ICDL Thailand ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม ราชบัณฑิตและรองนายกรัฐมนตรี ท่านเมธินี เทพมณี เลขาธิการ สำนักงาน ก.พ. และ นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ สำนักงาน

TCCtech joined force with ICDL to create digital workforce at ICDL Digital Challenge 2018 to IT—06 Jul 18

T.C.C. Technology Co., Ltd (TCCtech) took part in driving Thailand to digital era by contributing to ICDL Digital Challenge 2018 project under the concept "Building Future Digital Workforce for Thailand 4.0". The activity was hosted at Multifunction

ทีซีซีเทค หนุนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพแรงงาน (Human Capital Development) จับมือ ICDL Thailand ไอที—06 Jul 18

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการสนับสนุนโครงการ ICDL Digital Challenge2018 แห่งประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ Building Future Digital Workforce for Thailand 4.0 จัดโดย International

ICDL Thailand จัดงานเสวนา การสร้างกำลังคนยุคใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 ทั่วไป—27 Jun 18

The International Computer Driving Licence (ICDL) โดย ICDL Thailand ในฐานะผู้นำอันดับหนึ่งเรื่องการประเมินระดับความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการลงนามรับรองโดยหน่วยงาน รัฐบาล และสมาคมด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสหประชาชาติ

ICDL Thailand จัดเสวนา การสร้างกำลังคนยุคใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 ทั่วไป—27 Jun 18

โลกไม่ได้อยู่ยาก ถ้าเรารู้จักปรับตัวและพัฒนาตามเกณฑ์ของโลก!! ปณิธานอันแน่วแน่ของ คุณกฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL Thailand ล่าสุดเตรียมจัดเสวนา "การสร้างกำลังคนยุคใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0" พร้อมจัดการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2018

ทักษะสำคัญอะไรที่คนไทยขาด (ป้องกันตกงาน 4.0) โปรดเถิด เช็คลิสต์ ติดอาวุธให้พร้อม ทั่วไป—26 Jun 18

"โอกาส" เป็นของคนมุ่งมั่น และ "พยายาม" เป็นหนทางของความสำเร็จ ในยุคที่ตัวเลขคนตกงานทวีสูงขึ้นกว่าตัวเลขเติบโตเศรษฐกิจหลายเท่า มองไปทางไหนก็เจอแต่คนไม่ได้ไปต่อ ถามว่าเราจะปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนั้นหรือไม่?? นี่แค่ยกแรก สู่กับประชากรในประเทศด้วยกัน

ICDL Thailand จัดเสวนา การสร้างกำลังคนยุคใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมจัดการแข่งขัน ICDL Digital ไอที—25 Jun 18

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวกฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL Thailand จัดเสวนา "การสร้างกำลังคนยุคใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0" พร้อมจัดการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2018 กระตุ้นให้

ภาพข่าว: คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CDL Thailand จัดฝึกอบรม ICT Literacy Data ไอที—30 Jun 15

เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิตอล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)โดย คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CDL Thailand จัดหลักสูตรฝึกอบรม ในหัวข้อ "ICT Literacy & Data Communications" ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม จัดการแข่งขันทดสอบความสามารถ คอมพิวเตอร์สากล ICDL ครั้งที่ ทั่วไป—29 Jan 15

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด ,บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัดและ ICDL Thailand โดยบริษัท แพลนนิท คอนซัลแตนท์ส จำกัด จัดการแข่งขันทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล ICDL ครั้งที่ 6